Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

 

OGŁOSZENIE KONKURSU 2023

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, w którym nagradzamy działania komunikacyjne, informacyjne i promocyjne prowadzone przez i na rzecz uczelni w Polsce. Celem Konkursu jest wspieranie i nagradzanie najlepszych, twórczych i efektywnych działań w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

  • Media Relations – nagroda przyznawana za działania w obszarze współpracy z mediami
  • Uczelniane media – nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach własnych uczelni (np. strony internetowe, serwisy rekrutacyjne, media drukowane i elektroniczne, radio, telewizja)
  • Nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii nowe media - nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach społecznościowych, serwisach strumieniowych 
  • Popularyzacja nauki – nagroda przyznawana za działania popularyzujące naukę i promujące działania popularyzujące naukę i/lub popularyzatorów nauki 
  • Kreacja – nagroda przyznawana za działania kreatywne, m.in. wydarzenia, kreacje graficzne, wideo
  • Nagroda specjalna  – nagroda dodatkowa, może być przyznana przez jury spośród wszystkich zgłoszonych działań.

Regulamin konkursu z zasadami uczestnictwa

Klauzula informacyjna

Zgłoszenia w konkursie przyjmujemy do 14 kwietnia 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/MaVtBF9cWodtKjnR8

Laureaci konkursu w każdej z wyłonionych kategorii otrzymają pakiet działań wizerunkowych na rzecz zwycięskiej uczelni oraz statuetkę. Wręczenie nagród nastąpi podczas XXXV. Konferencji  Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat”, która odbędzie się w Zielonej Górze 15-16 czerwca 2023 r.

 

 

KAPITUŁA KONKURSU 2023

 

 

 

Katarzyna Aleksy – dyrektor Biura Programów dla Instytucji NAWA

 

 

Katarzyna Idziak – laureatka Konkursu „proMYK” 2019, Departamentu Marki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

Bartosz Dembiński – rzecznik, szkoleniowiec, trener; wieloletni członek Zarządu „PRom” 

 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska – ekspertka i doradczyni w obszarze strategii komunikowania się oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi; medioznawczyni; UW. 

 

Ewa Kiszka – Przewodnicząca IROs, członkini Komisji Rewizyjnej „PRom”, kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni Gdański Uniwersytet Medyczny

 

dr Monika Koperska – założycielka stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, popularyzatorka nauki

 

 

Adam Łaszyn – CEO Alert Media, „Lew PR” PSPR

 

 

Cyprian Maciejewski – prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

 

 

Natalia Osica – Dyrektor Zarządzająca pro science

 

 

dr Bianka Siwińska – prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 

 

 

Edward Szewczak – rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Wałbrzych, Członek Honorowy „PRom”

 

Marcin Witkowski – sekretarz Executive Board w European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO), członek Komitetu Sterującego EUPRIO, koordynator Welcome Center UAMHISTORIA NAGRODY...

...na początku był „promyk” - nagrody Stowarzyszenia zostały przyznane po raz pierwszy w 2011 r. podczas XVII Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, zorganizowanej w Gdyni wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej. 

Nagroda Stowarzyszenia „PRom” przyznawana jest corocznie za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. Praca specjalisty komunikacji ma najczęściej charakter wspierający misję uczelni, zadaniowy i funkcjonalny, toteż „skromność” w opisywaniu naszej roli na uczelni wydaje się być właściwym określeniem. Ale wskazywanie i wyróżnianie tych z nas, którzy swoją pomysłowość, umiejętności zawodowe i znajomość rzeczy umieli wznieść na wyjątkowy poziom jest bardzo ważne dla całej naszej branży. Coroczna nagroda Stowarzyszenia honoruje i docenia wartość osiągnięć wyróżnionych nią osób, ma również zachęcić wszystkich pozostałych do sięgania w swojej pracy po rozwiązania oryginalne, wartościowe koncepcyjnie i przynoszące określone korzyści ich uczelniom. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w trakcie konferencji Stowarzyszenia „PRom”.

Do 2019 r. włącznie przez dziewięć edycji nagrody Stowarzyszenia nazywano „promykami”. Początkowo wręczane były w dwóch kategoriach: „promocja nauki” oraz „promocja uczelni”. Po kilku latach zmieniono kategorie i nagrody były wręczane za szeroko rozumiane działania popularyzujące naukę oraz uczelnię, czyli za promocję głównych kierunków aktywności uczelni oraz za działania w obszarze zastosowania nowych mediów - nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka. Z uwagi na trwającą pandemię w 2020 r. konkurs i gala rozdania nagród zostały zawieszone, aby w 2023 r. powrócić w zmienionej formule. Od tej pory Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” będą przyznawane w nowych kategoriach, które jeszcze lepiej oddadzą obecną, szeroką perspektywę działania uczelni w obszarze marketingu, komunikacji, PR-u. 

 

LAURECI NAGRÓD STOWARZESZENIA PR I PROMOCJI UCZELNI POLSKICH „PRom”

 

2019 (IX EDYCJA)

Nagrodę główną w kategorii „promocja nauki i uczelni” zdobył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za projekt „Ekologiczne torby z banerów reklamowych #UEK #WearFair”. Wyróżnienie otrzymała Politechnika Warszawska za projekt „Zamień to w komiks! – wspieramy projekt Comixfy!”. 

Nagrodę główną w kategorii „nowe media” zdobył Uniwersytet Łódzki za projekt „Wytrop nas”, a wyróżnienie otrzymała Politechnika Warszawska za projekt „Podcast Bobotechnika wyjaśnia”.

 

2018 (VIII EDYCJA)

W kategoria „Nowe media” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka zwycięzca konkursu została Akademia Górniczo-Hutnicza za projekt „AGH on Tour, wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Gdański za projekt „Poszukiwacze zaginionej Auli”

W kategorii: „Promocja aktywności uczelni zwyciężyła Politechnika Warszawska za projekt „eMaks Power Bolid”, wyróżnienie otrzymał projekt „Sukces z natury” - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 

 

2017 (VII EDYCJA)

W kategoria „Nowe media” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka zwycięzca konkursu została Politechnika Warszawska za akcję na Snapchacie "Zabierz PW na wakacje"wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Wrocławski za kampanię #uniwroc w serwisie Snapchat

W kategorii: „Promocja aktywności uczelni zwyciężył projekt Uniwersytetu Wrocławskiego  - kampania video "Spot_2016", wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Łódzki za akcję "University Diversity/Uniwersytet Różnorodny".

 

2016 (VI EDYCJA) 

W kategorii „najlepszy projekt lub działanie promujące naukę/uczelnię” zwycięzcą konkursu została Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego za projekt „200 lat SGGW”. Wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Gdańskiza projekt „Dni Mózgu 2016 w Trójmieście”.

W kategorii „działania promocyjne i komunikacyjne w obszarze nowych mediów” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka zwycięzcą został Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach za projekt „Nowe media jako narzędzia wspierające komunikację i internacjonalizację”. UE w Katowicach zdobył również w tej kategorii wyróżnienie za projekt „Nowe media w szkolnictwie wyższym – wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy uczelniami z całego świata”.

 

2015 (V EDYCJA) 

W kategorii „promocja nauki i uczelni” wygrał projekt Wyższej Szkoły Logistyki z Poznania zatytułowany „WSL dla szkół średnich”, wyróżnienie otrzymał projekt przygotowany i realizowany przez Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji - „Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Naturalny wybór”. 

W kategorii „działania promocyjne i komunikacyjne w obszarze nowych mediów” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka za najlepszy jury uznało projekt Akademii Leona Koźmińskiego za unikalny projekt adresowany do cudzoziemców pn. „Blog obcojęzyczny „Students in Warsaw”. Wyróżnienie przyznano Akademii Górniczo-Hutniczej za #AGH - kompleksowe działania w mediach społecznościowych popularyzujące uczelnię oraz naukę wprowadzone w życie przez służby prasowo-promocyjne. 

 

2014 (IV EDYCJA)

W kategorii „promocja nauki i uczelni” otrzymał projekt KSIĄŻKA DLA DZIECI „Psotopolis. Gigawędrówka” przygotowany i realizowany przez Centrum Promocji I Informacji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Kingi Nemere-Czachowskiej program „ABSOLWENT UMK”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało  Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem Doroty Sikory za projekt „Pasje-Tryptyk”.

W kategorii autorskie działania promocyjne i komunikacyjne na rzecz uczelni i/lub nauki zwycięzcą została: Pani Katarzyna Kołys z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za pomysł i wdrożenie projektu „Bawimy się kryształami”. Wyróżnienia nie przyznano. 

 

2013 (III EDYCJA)

Zwycięzcą w kategorii „promocja nauki” została Szkoła Główna Handlowa za projekt „Kafeteria edukacyjna dla licealistów”, natomiast w kategorii „promocja uczelni” - Uniwersytet Wrocławski za projekt „Good to know”. Wyróżnienia w obu kategoriach przypadły Politechnice Warszawskiej za dwa projekty zrealizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej „Bioinżynieria dla wszystkich” i „WIM dla Tuwima”, będące cyklem interdyscyplinarnych spotkań dla dzieci. 

 

2012 (II EDYCJA)

Zwycięzcą w kategorii „promocja nauki” zostało Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za projekt „Dzień Nauki „Medicalia”. W kategorii „promocja uczelni” zwyciężyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile za projekt „Propaganda sukcesu - sukces propagandy”. Wyróżnienia w obu kategoriach otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za projekty „Uniwersytet Dziecięcy” oraz „UEK dla Wschodu”. 

 

2011 (I EDYCJA) 

Zwycięzcą w kategorii „promocja nauki” została Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej za projekt: „CENTRUM PRASOWE SWPS”. W kategorii „promocja uczelni” zwyciężyła Wyższa Szkoła Logistyki z Poznania za projekt „Trzecia Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna”. Wyróżnienia otrzymały Dolnośląska Szkoła Wyższa za projekt „Promocja i edukacja poprzez kulturę” oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej za projekt „blogi wydziałowe”.