Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Wygasa

 

OGŁOSZENIE KONKURSU 2024

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, w którym nagradzamy działania komunikacyjne, informacyjne i promocyjne prowadzone przez i na rzecz uczelni w Polsce. Celem Konkursu jest wspieranie i nagradzanie najlepszych, twórczych i efektywnych działań w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

 • Media Relations – nagroda przyznawana za działania w obszarze współpracy z mediami
 • Uczelniane media – nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach własnych uczelni (np. strony internetowe, serwisy rekrutacyjne, media drukowane i elektroniczne, radio, telewizja)
 • Nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii nowe media - nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach społecznościowych, serwisach strumieniowych 
 • Popularyzacja nauki – nagroda przyznawana za działania popularyzujące naukę i promujące działania popularyzujące naukę i/lub popularyzatorów nauki 
 • Kreacja – nagroda przyznawana za działania kreatywne, m.in. wydarzenia, kreacje graficzne, wideo
 • Nagroda specjalna  – nagroda dodatkowa, może być przyznana przez jury spośród wszystkich zgłoszonych działań.


Zgłoszenia

Zgłoszenia w konkursie przyjmowaliśmy do 6 maja 2024 r.

Regulamin konkursu z zasadami uczestnictwa 

Klauzula informacyjna 

Wręczenie nagród nastąpi podczas XXXVI. Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, która odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2023 r. na Politechnice Śląskiej.

 

Z dumą przedstawiamy 11-osobą Kapitułę, która będzie oceniała projekty zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, w którym nagradzamy działania komunikacyjne, informacyjne i promocyjne prowadzone przez i na rzecz uczelni w Polsce. 

KAPITUŁA KONKURSU 2024:

Katarzyna Aleksy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dyrektor Biura Programów Szkolnictwa Wyższego w FRSE. Od 2007 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pracowała w programie Erasmus, a w kolejnych latach jako Dyrektor Programów Stypendialnych odpowiadała za uruchomienie i zarządzanie Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz Funduszem Stypendialnym SCIEX w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Od marca 2017 pracowała w MNiSW  nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA. W okresie 20217 - 2024 jako Dyrektor Biura Programów dla Naukowców i Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickie zajmowała się nadzorem nad ogłaszaniem naborów do programów i realizacją projektów, w tym finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawicielka Agencji w Academic Cooperation Association, a w latach 2021-2024 członek Zarządu na stanowisku Skarbnika. W roku 2020 otrzymała nagrodę IRO’s Forum za wkład w umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w polskich uczelniach. Prelegentka na międzynarodowych konferencjach, w tym APAIE, NAFSA i EAIE. Członek  Zespołu doradczego w MNiSW do spraw inicjatywy Unii Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”. 

Małgorzata Feusette-Czyżewska Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dyrektorka Biura Komunikacji i Promocji NAWA od lutego 2023, menadżerka kultury, wieloletnia koordynatorka kampanii społeczno-edukacyjnych ministerstwa kultury, takich jak „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, Freedom Express czy „Pamiętaj. 23 sierpnia”. Kierowała Działem Programowym Narodowego Centrum Kultury oraz Działem Komunikacji w Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Autorka recenzji filmowych, wielbicielka dobrej literatury i kina niezależnego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzi z Opola.

  Piotr Kieraciński Forum Akademickie
Cyprian Maciejewski – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Dr Andrzej Ostrowski – EY Global Delivery Services

Senior Manager prowadzący zespół PM/SM/AC w EY GDS Poland (dawne Ernst&Young, jedna z firm Big Four), trener, IT Agile Coach, uczestniczący w inicjatywach współpracy z uczelniami. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Biura Rektora UWr, Kierownik zespołu Biura Promocji UWr uhonorowanego nagrodami PROMyk, wieloletni członek Stowarzyszenia PROM.

Iwona Ptaszek-Zielińska Uniwersytet Łódzki

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalistka z zakresu komunikacji, relacji, PR. Doświadczenie zdobywała w miejscach, gdzie liczyła się komunikacja i rzetelny przekaz informacji (mi.in. w Biurze Prasowym Rossmann Polska). Na Uniwersytecie Łódzkim od 2019 roku – w Centrum Komunikacji i PR jako specjalista ds. komunikacji nauki i badań. Obecnie w Biurze Prasowym UŁ, w którym z pasją oddaje się budowaniu relacji – zajmuje się kontaktami z mediami, współpracą z naukowcami przy tworzeniu publikacji i łączeniem środowiska akademickiego z zewnętrznym otoczeniem, pomagając tworzyć sieć wzajemnych kontaktów. Koordynuje projekt Śniadań Prasowych UŁ, podczas których naukowcy, doktoranci i studenci spotykają się z dziennikarzami, mają czas na rozmowę, spontaniczną wymianę zdań i dzielenie się pomysłami. Uczestniczka studiów podyplomowych „Public Relations” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Ewa Sapeńko – Uniwersytet Zielonogórski, członkini honorowa

Z Uniwersytetem Zielonogórskim jest związana od samego początku istnienia tej uczelni. Od 17 września 2001 r. do dziś pełni funkcję rzecznika prasowego UZ. W latach 2005-2012 była równocześnie kierownikiem Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od września 2005 r. jest redaktor naczelną Miesięcznika Społeczności Akademickiej UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Funkcję tę pełni do dziś. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom – w pierwszym Zarządzie pełniła funkcję wiceprezesa. Stowarzyszenie zostało powołane do życia na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2006 r. podczas VI Konferencji Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Polskich Uczelni. Ewa Sapeńko jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze (dziś Uniwersytet Zielonogórski) na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa. Po ukończeniu studiów 10 lat pracowała w wyuczonym zawodzie. W latach 1996-2001 była dziennikarką w lokalnej Telewizji Przewodowej Zielona Góra. To doświadczenie ułatwiło jej w 2001 r. podjęcie pracy rzecznika prasowego na nowym uniwersytecie, który właśnie powstawał z połączenia dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Dzisiaj jest najdłużej pracującym rzecznikiem prasowym na polskich uniwersytetach – pełni tę funkcję już prawie 22 lata.

Dorota Sawicka Uniwersytet w Białymstoku

Dziennikarka i rzeczniczka prasowa z pasji. Popularyzatorka nauki z wyboru. Przez prawie 20 lat ulegała magii radia, tworzyła reportaże, audycje publicystyczne, prowadziła wywiady, zajmowała się: polityką, kulturą, kinem, edukacją, samorządem i sprawami społecznymi. W Polskim Radiu Białystok kierowała Redakcją Mniejszości Narodowych. Później została rzecznikiem prasowym – Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Politechniki Białostockiej. Od prawie 4 lat pracuje w Uniwersytecie w Białymstoku – tam tworzy z zespołem Centrum Popularyzacji Nauki UwB. 
Współzałożycielka Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, działającego przy jednej z najlepszych w Polsce galerii sztuki współczesnej - Galerii Arsenał w Białymstoku. Działaczka Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet. Aktywna członkini Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PROM. Filolożka z wykształcenia, absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i studiów podyplomowych z marketingu internetowego i zarządzania zasobami ludzkimi. Laureatka nagrody Stowarzyszenia PROM w kategorii Uczelniane media 2023.

Dr Bianka Siwińska – Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Perspektywy Women in Tech

Naukowczyni, aktywistka i menedżerka, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Perspektywy Women in Tech działającego na rzecz kobiet w nowych technologiach. Twórczyni Pespektywy Women in Tech Summit – największego wydarzenia dla kobiet w technologiach w Europie. Inicjatorka akcji Dziewczyny na politechniki!, w której w ciągu 15 lat wzięło udział 250 000 licealistek, a udział kobiet na uczelniach technicznych wzrósł o 10%. Twórczyni programu IT for SHE, który uznany został przez Komisję Europejską za najlepsze działanie na rzecz kobiet w technologiach w EU. Jej obecne zainteresowania to sztuczna inteligencja i komputery kwantowe oraz edukacja w tym zakresie. Jest członkinią Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji.Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m.in.: Lista 100 osób przyczyniających się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce, Digital Shaper, Osobowość Cyfrowego Biznesu.
Jej praca doktorska dotyczyła dyseminacji innowacji w polityce publicznej państwa. Studiowała i prowadziła badania na Uniwersytecie Warszawskim, Freie Universitaet, Technische Universitaet i Humboldt Universitaet w Berlinie, Columbia University w Nowym Jorku oraz w instytucie badawczym NIFU STEP w Oslo. Autorka książek i raportów badawczych – m.in. „Kobiety w Technologiach” i „Kobiety na politechnikach”.

Anna Wawdysz – Miasto Poznań

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Poznania. Od 2008 r. zajmuje się współpracą Miasta Poznania ze środowiskiem akademickim i naukowym, m.in. w zakresie promocji Poznania jako ośrodka akademickiego, programów dla młodych talentów i projektów podnoszenia jakości kształcenia. Realizuje inicjatywy na rzecz młodzieży i odpowiada za współpracę Miasta z organizacjami młodzieżowymi, w tym Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Reprezentuje Miasto Poznań podczas paneli/debat/warsztatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie współpracy samorządu z uczelniami i kształtowania wizerunku miasta przyjaznego młodym ludziom.Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych „Public Relations”, „Akademia Trenera” i „Lider Zmian w Mieście” oraz Szkoły Liderów Miasta Poznania.


Nad przebiegiem Konkursu czuwa Sekretarz Nagrody Magdalena Szwajda ­ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 


 

HISTORIA NAGRODY...

...na początku był „promyk” - nagrody Stowarzyszenia zostały przyznane po raz pierwszy w 2011 r. podczas XVII Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, zorganizowanej w Gdyni wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej. 

Nagroda Stowarzyszenia „PRom” przyznawana jest corocznie za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. Praca specjalisty komunikacji ma najczęściej charakter wspierający misję uczelni, zadaniowy i funkcjonalny, toteż „skromność” w opisywaniu naszej roli na uczelni wydaje się być właściwym określeniem. Ale wskazywanie i wyróżnianie tych z nas, którzy swoją pomysłowość, umiejętności zawodowe i znajomość rzeczy umieli wznieść na wyjątkowy poziom jest bardzo ważne dla całej naszej branży. Coroczna nagroda Stowarzyszenia honoruje i docenia wartość osiągnięć wyróżnionych nią osób, ma również zachęcić wszystkich pozostałych do sięgania w swojej pracy po rozwiązania oryginalne, wartościowe koncepcyjnie i przynoszące określone korzyści ich uczelniom. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w trakcie konferencji Stowarzyszenia „PRom”.

Do 2019 r. włącznie przez dziewięć edycji nagrody Stowarzyszenia nazywano „promykami”. Początkowo wręczane były w dwóch kategoriach: „promocja nauki” oraz „promocja uczelni”. Po kilku latach zmieniono kategorie i nagrody były wręczane za szeroko rozumiane działania popularyzujące naukę oraz uczelnię, czyli za promocję głównych kierunków aktywności uczelni oraz za działania w obszarze zastosowania nowych mediów - nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka. Z uwagi na trwającą pandemię w 2020 r. konkurs i gala rozdania nagród zostały zawieszone, aby w 2023 r. powrócić w zmienionej formule. Od tej pory Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” będą przyznawane w nowych kategoriach, które jeszcze lepiej oddadzą obecną, szeroką perspektywę działania uczelni w obszarze marketingu, komunikacji, PR-u. 

 

LAURECI NAGRÓD STOWARZESZENIA PR I PROMOCJI UCZELNI POLSKICH „PRom”

 

2023 (X EDYCJA)

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach: 

 • Media Relations – nagroda przyznawana za działania w obszarze współpracy z mediami
 • Uczelniane media – nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach własnych uczelni (np. strony internetowe, serwisy rekrutacyjne, media drukowane i elektroniczne, radio, telewizja)
 • Nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii nowe media - nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach społecznościowych, serwisach strumieniowych 
 • Popularyzacja nauki – nagroda przyznawana za działania popularyzujące naukę i promujące działania popularyzujące naukę i/lub popularyzatorów nauki 
 • Kreacja – nagroda przyznawana za działania kreatywne, m.in. wydarzenia, kreacje graficzne, wideo
 • Nagroda specjalna  – nagroda dodatkowa, może być przyznana przez jury spośród wszystkich zgłoszonych działań.

Informacja o edycji znajduje się na stronie: Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” 2023

2019 (IX EDYCJA)

Nagrodę główną w kategorii „promocja nauki i uczelni” zdobył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za projekt „Ekologiczne torby z banerów reklamowych #UEK #WearFair”. Wyróżnienie otrzymała Politechnika Warszawska za projekt „Zamień to w komiks! – wspieramy projekt Comixfy!”. 

Nagrodę główną w kategorii „nowe media” zdobył Uniwersytet Łódzki za projekt „Wytrop nas”, a wyróżnienie otrzymała Politechnika Warszawska za projekt „Podcast Bobotechnika wyjaśnia”.

 

2018 (VIII EDYCJA)

W kategoria „Nowe media” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka zwycięzca konkursu została Akademia Górniczo-Hutnicza za projekt „AGH on Tour, wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Gdański za projekt „Poszukiwacze zaginionej Auli”

W kategorii: „Promocja aktywności uczelni zwyciężyła Politechnika Warszawska za projekt „eMaks Power Bolid”, wyróżnienie otrzymał projekt „Sukces z natury” - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 

 

2017 (VII EDYCJA)

W kategoria „Nowe media” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka zwycięzca konkursu została Politechnika Warszawska za akcję na Snapchacie "Zabierz PW na wakacje"wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Wrocławski za kampanię #uniwroc w serwisie Snapchat

W kategorii: „Promocja aktywności uczelni zwyciężył projekt Uniwersytetu Wrocławskiego  - kampania video "Spot_2016", wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Łódzki za akcję "University Diversity/Uniwersytet Różnorodny".

 

2016 (VI EDYCJA) 

W kategorii „najlepszy projekt lub działanie promujące naukę/uczelnię” zwycięzcą konkursu została Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego za projekt „200 lat SGGW”. Wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Gdańskiza projekt „Dni Mózgu 2016 w Trójmieście”.

W kategorii „działania promocyjne i komunikacyjne w obszarze nowych mediów” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka zwycięzcą został Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach za projekt „Nowe media jako narzędzia wspierające komunikację i internacjonalizację”. UE w Katowicach zdobył również w tej kategorii wyróżnienie za projekt „Nowe media w szkolnictwie wyższym – wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy uczelniami z całego świata”.

 

2015 (V EDYCJA) 

W kategorii „promocja nauki i uczelni” wygrał projekt Wyższej Szkoły Logistyki z Poznania zatytułowany „WSL dla szkół średnich”, wyróżnienie otrzymał projekt przygotowany i realizowany przez Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji - „Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Naturalny wybór”. 

W kategorii „działania promocyjne i komunikacyjne w obszarze nowych mediów” – nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka za najlepszy jury uznało projekt Akademii Leona Koźmińskiego za unikalny projekt adresowany do cudzoziemców pn. „Blog obcojęzyczny „Students in Warsaw”. Wyróżnienie przyznano Akademii Górniczo-Hutniczej za #AGH - kompleksowe działania w mediach społecznościowych popularyzujące uczelnię oraz naukę wprowadzone w życie przez służby prasowo-promocyjne. 

 

2014 (IV EDYCJA)

W kategorii „promocja nauki i uczelni” otrzymał projekt KSIĄŻKA DLA DZIECI „Psotopolis. Gigawędrówka” przygotowany i realizowany przez Centrum Promocji I Informacji z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Kingi Nemere-Czachowskiej program „ABSOLWENT UMK”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało  Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem Doroty Sikory za projekt „Pasje-Tryptyk”.

W kategorii autorskie działania promocyjne i komunikacyjne na rzecz uczelni i/lub nauki zwycięzcą została: Pani Katarzyna Kołys z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za pomysł i wdrożenie projektu „Bawimy się kryształami”. Wyróżnienia nie przyznano. 

 

2013 (III EDYCJA)

Zwycięzcą w kategorii „promocja nauki” została Szkoła Główna Handlowa za projekt „Kafeteria edukacyjna dla licealistów”, natomiast w kategorii „promocja uczelni” - Uniwersytet Wrocławski za projekt „Good to know”. Wyróżnienia w obu kategoriach przypadły Politechnice Warszawskiej za dwa projekty zrealizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej „Bioinżynieria dla wszystkich” i „WIM dla Tuwima”, będące cyklem interdyscyplinarnych spotkań dla dzieci. 

 

2012 (II EDYCJA)

Zwycięzcą w kategorii „promocja nauki” zostało Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za projekt „Dzień Nauki „Medicalia”. W kategorii „promocja uczelni” zwyciężyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile za projekt „Propaganda sukcesu - sukces propagandy”. Wyróżnienia w obu kategoriach otrzymał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za projekty „Uniwersytet Dziecięcy” oraz „UEK dla Wschodu”. 

 

2011 (I EDYCJA) 

Zwycięzcą w kategorii „promocja nauki” została Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej za projekt: „CENTRUM PRASOWE SWPS”. W kategorii „promocja uczelni” zwyciężyła Wyższa Szkoła Logistyki z Poznania za projekt „Trzecia Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna”. Wyróżnienia otrzymały Dolnośląska Szkoła Wyższa za projekt „Promocja i edukacja poprzez kulturę” oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej za projekt „blogi wydziałowe”.