PRom to ludzie 

 

PRom to ludzie! Od tego, w zasadzie, każde wystąpienia zaczyna i na tym kończy nasza prezeska Anna. Dlaczego? Bo tak właśnie jest – nasze Stowarzyszenie zrzesza specjalistki_ów zajmujących się komunikacją i marketingiem na polskich uczelniach, rzeczniczki i rzecznik_ów, naukowców_czynie, którzy na co dzień popularyzują badania prowadzone na uczelniach. Każda z osób aktywnie wspiera działania i cele naszego Stowarzyszenia [poznaj ludzi PRom],

Misją PRom, naszą misją, jest czynienie uczelni i szkół wyższych jeszcze bardziej otwartymi na komunikację.

 
Jak to robimy?

 

Organizujemy konferencje, podczas których szkolimy się, aktualizujemy i wzbogacamy swoją wiedzę ekspercką i… networkujemy! PRom to ludzie! Ich wiedza, doświadczenie, akademicka perspektywa – wszystko to stwarza atmosferę wspierającą rozwój naszych profesjonalnych kompetencji. Relacje zbudowane na konferencjach to nie tylko integracja naszego środowisk, ale także realna pomoc w sytuacjach kryzysowych, których w naszej pracy nigdy nie brakuje.

Znamy świat akademicki od podszewki, profesjonalizujemy działania uczelni w obszarze zarządzania strategicznego, brandingu, komunikacji. Dajmy przykład jak robić dobry PR akademicki, dbamy o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między Uczleniami.

 

Dołącz do PRom! 

 

Z nami:

- rozwiniesz swoją wiedzę,

- nawiążesz ważne relacje zawodowe,

- poznasz ekspertów z uczelni z całej Polski, którzy zajmują się tym, co Ty,

- znajdziesz inspirację i nowe pomysły.

Jak do nas dołączyć? Zajrzyj do zakładki dołącz do nas.

Aktualnie u sterów Stowarzyszenia PRom, są: Anna, Anna, Ewelina, Paulina, Anna, Martyna

 

Główne cele Stowarzyszenia PRom

 • stworzenie platformy komunikacji uczelni polskich ze społeczeństwem w celu powstania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzę,
 • prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu informowania oraz promocji edukacji i nauki poza granicami kraju,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z wizerunkiem i sposobami informowania o uczelniach i nauce polskiej,
 • utrzymywanie i stałe pogłębianie kontaktów zawodowych oraz integracja środowiska, wymiana idei, doświadczeń i stosowanych technik pracy w celu doskonalenia zawodowego grupy profesjonalistów zajmujących się informacją i promocją nauki i uczelni wyższych,
 • organizowanie wydarzeń mających na celu rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji członków,
 • inspirowanie i koordynowanie współpracy uczelni w zakresie: PR, promocji uczelni, wspomagania ich rozwoju oraz promocji zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych poza granicami Polski,
 • inicjowanie działań zmierzających do stworzenia efektywnych, zintegrowanych działań z zakresu promocji edukacji i nauki poza granicami Polski,
 • działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego we współpracy ze środowiskiem akademickim, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • integracja środowiska i wzmocnienie współpracy oraz wymiany doświadczeń między członkami Stowarzyszenia przez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów czy seminariów.

 

 

Jak zaczynaliśmy

 

Nazwa Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” została zaproponowana przez Marcina Żukowskiego podczas prac nad pierwszą wersją statutu Stowarzyszenia zimą 2005/2006 i wraz ze statutem przyjęta na VI konferencji środowiska rzeczników i pracowników promocji polskich wyższych uczelni w Zielonej Górze w lutym 2006 r. Wybrany podczas wspomnianej konferencji Komitet Założycielski w składzie: Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski), Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski), Iwona Radzimirska(Szkoła Główna Handlowa), decyzją członków założycieli został zobowiązany do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. W kwietniu tego samego roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS.

 

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia:

 • Adam Bączkowski (Uniwersytet Gdański),
 • Beata Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 • Monika Jabłońska (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku),
 • Ilona Jakubowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku),
 • Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski),
 • Patrycja Łykowska (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Łukasz Michniewicz (Politechnika Opolska),
 • Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski),
 • Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski),
 • Iwona Radzimirska (Szkoła Główna Handlowa),
 • Ewa Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska),
 • Andrzej Sołtysiak (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku),
 • Anna Urbańska (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu),
 • Marcin Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku).

Członkowie honorowi 

 • Marek Zimnak - Honorowy Prezes Stowarzyszenia
 • Sylwia Brzechwa
 • Kamil Melcer
 • Krzysztof Sławiński
 • Andrzej Sołtysiak
 • Edward Szewczak
 • Agnieszka Szewczyk