Zarząd II Kadencji (2009 – 2012)

Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – prezes
Kamil Melcer (Uniwersytet Warszawski) – wiceprezes
Krzysztof Sławiński (TEB Akademia) – wiceprezes
Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - wiceprezes
Agnieszka Szewczyk (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka) – skarbnik

Komisja Rewizyjna 
Paweł Doś (Politechnika Śląska)
Maciej Okoń (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Paweł Pasławski (Wyższa Szkoła Filologiczna)


Zarząd I Kadencji (2006 - 2009)

Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) – prezes
Ewa Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski) – wiceprezes
Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska) – wiceprezes
Marcin Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku) – wiceprezes
Kamil Melcer (Uniwersytet Warszawski) – skarbnik

W lutym 2008 roku w trakcie X Konferencji w Kliczkowie Marcin Żukowski w związku ze zmianą miejsca pracy i utratą – tym samym – statutowych uprawnień członkowskich złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W jego miejsce decyzją Walnego Zebrania Członków wybrany został Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Komisja Rewizyjna 
Beata Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Ilona Jakubowska (PWSZ we Włocławku)
Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)