Ewa
Sapeńko

 

Uczelnia

Uniwersytet Zielonogórski

Stanowiska / funkcje
  • rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bio

Ewa Sapeńko z Uniwersytetem Zielonogórskim jest związana od samego początku istnienia tej uczelni. Od 17 września 2001 r. do dziś pełni funkcję rzecznika prasowego UZ. W latach 2005-2012 była równocześnie kierownikiem Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od września 2005 r. jest redaktor naczelną Miesięcznika Społeczności Akademickiej UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Funkcję tę pełni do dziś.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom – w pierwszym Zarządzie pełniła funkcję wiceprezesa. Stowarzyszenie zostało powołane do życia na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2006 r. podczas VI Konferencji Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Polskich Uczelni. Ewa Sapeńko jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze (dziś Uniwersytet Zielonogórski) na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa. Po ukończeniu studiów 10 lat pracowała w wyuczonym zawodzie. W latach 1996-2001 była dziennikarką w lokalnej Telewizji Przewodowej Zielona Góra. To doświadczenie ułatwiło jej w 2001 r. podjęcie pracy rzecznika prasowego na nowym uniwersytecie, który właśnie powstawał z połączenia dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Dzisiaj jest najdłużej pracującym rzecznikiem prasowym na polskich uniwersytetach – pełni tę funkcję już prawie 22 lata.

W wolnych chwilach oddaje się pasji dekorowania pierników lukrem królewskim :)