Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości

Wygasa

Brenna – "Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości", Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 27-30 stycznia 2013 r.

WYZWANIA I ROZWIĄZANIA: STRATEGIE KOMUNIKACYJNE UCZELNI W NADCHODZĄCEJ PRZYSZŁOŚCI
W Brennej odbyła się 20. Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, które zrzesza ponad sto polskich szkół wyższych. To jedyna tak silna w Polsce branżowa reprezentacja środowiska zajmującego się promocją polskich uczelni, nauki i edukacji wyższej, które w warunkach konkurencji o kandydatów na studia potrafi współpracować i podejmować wspólne działania w zakresie budowania silnej marki szkolnictwa wyższego. Gościem jubileuszowej konferencji był prof. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Pierwsze konferencje i spotkania integrujące rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni wyższych odbyły się już na przełomie 2002 i 2003 roku. Formalnie Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zostało zarejestrowane w kwietniu 2006 roku. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich. Jest organizatorem, wspólne z poszczególnymi szkołami wyższymi, cyklicznych konferencji, w których uczestniczą przedstawiciele uczelni wyższych zajmujący się szeroko rozumianą promocją szkół wyższych, nauki i edukacji wyższej. Przyznaje także doroczne „proMYKI” nagrody za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. Ma na swoim koncie szczególne osiągnięcia – jak na przykład Eurpio Award (nagroda European Public Relations and Information Officers Association – EUPRIO) za przygotowanie kompletnego modelu promocyjnego dla gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim (działania promocyjne dla gminy zostały przygotowane w czasie konferencji w Kliczkowie w 2008 roku). Stowarzyszenie „PRom” jest reprezentowane w europejskim gronie w Komitecie Sterującym European Public Relations and Information Officers Association – EUPRIO. Coraz bardziej słyszalny jest głos stowarzyszenia w szeroko rozumianym środowisku edukacji wyższej ale największą i szczególną wartością wyróżniającą Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” jest współpraca osób zajmujących się promocją polskich uczelni w warunkach rywalizacji o kandydatów na studia, która prowadzi do wielu wspólnych przedsięwzięć i działań dla dobra wspólnego polskich szkół wyższych. Prezesem Stowarzyszenia, który reprezentuje grono PR-owców uczelni wyższych jest dr Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Tradycyjną częścią konferencji Stowarzyszenia PRom są wspólne warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne i wymiana doświadczeń szeroko rozumianego środowiska osób zajmujących się promocją i wizerunkiem uczelni wyższych – rzeczników prasowych, pracowników biur promocji, redaktorów naczelnych uczelnianych periodyków, pracowników działów zajmujących się studentami zagranicznymi i wielu innych. Tematem 20. Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” były: „Wyzwania i rozwiązania: strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości”. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie z Pawłem Tkaczykiem, który swoim wystąpieniem o wykorzystaniu grywalizacji w promocji polskich uczelni sprowokował dyskusję nad przyszłością tradycyjnych strategii komunikacyjnych rozpoczęło cykl warsztatów w zakresie wystąpień publicznych, komunikacji kryzysowej, serwisów społecznościowych i prawa prasowego. Dużą część uczestników skupiły panele dyskusyjne na temat przyszłej strategii, promocji i kształtu konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zorganizowane wokół European Plaza. Efektem wspólnych rozmów będzie realizacja wskazanych przez członków stowarzyszenia priorytetów w działaniach na rzecz uczelni i środowiska oraz wielu interesujących pomysłów.

20. Konferencję Stowarzyszenia „PRom” w dniach 27-30 stycznia 2013 zorganizowała Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Jubileuszowa konferencja była także okazją do zaprezentowania publikacji na temat dotychczasowej historii i dokonań Stowarzyszenia. W publikacji – oprócz tekstów na temat początków integracji środowiska i kolejnych konferencji, a także prezentacji partnerów i patronów Stowarzyszenia PRom – znajdują się teksty na temat strategii Stowarzyszenia, rankingów uczelni wyższych jako narzędzia promocji oraz o sztuce komunikowania o nauce, uczelniach i wyższej edukacji. Publikacja została przekazana na ręce Przewodniczącego KRASP i zostania wysłana do rektorów uczelni wyższych w Polsce.

Na konferencji obecny Zarząd Stowarzyszenia „PRom” w imieniu wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia podziękował za dotychczasową pracę Kamilowi Melcerowi, niewdanemu wiceprezesowi Stowarzyszenia, który został rzecznikiem prasowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. To nie pierwszy przypadek, kiedy członkowie Stowarzyszenia „PRom” wypływają na szerokie wody ogólnopolskiej promocji uczelni wyższych i możliwe, że już niedługo będzie można mówić o kuźni przyszłych awansów. Na zakończenie swojego inauguracyjnego wykładu prof. Banyś życzył rzecznikom prasowym uczelni by byli „zawsze dostępni, dobrze poinformowani a przede wszystkim odporni na stres”, pracownikom PR – by byli „zawsze kreatywni, z dobrym budżetem na promocję oraz aby ich uczelnie były na najwyższych pozycjach w każdym rankingu” a całemu środowisku – samych sukcesów medialnych i promocyjnych. Wszystkim członkom, sympatykom, uczestnikom, partnerom i patronom Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pozostaje życzyć sprostania wszystkim trudnym współczesnym wyzwaniom w zakresie skutecznej komunikacji na rzecz uczelni wyższych i szeroko rozumianej edukacji wyższej.
Program
Biogramy 1
Biogramy 2
Gospodarz:
wyzsza szkola administracji bielkso-biala

Trendy. Technologie. Taktyki. Rozmowy o komunikacji w Europejskim Mieście Nauki Katowice

  Zapraszamy na XXXVI konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, która...

Read More ...

Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.

  Zapraszamy na jubileuszową konferencję PRom do Zielonej Góry, która w tym roku również obchodzi...

Read More ...

Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?

  Za nami XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to...

Read More ...

PR I PROMOCJA POLSKIEJ NAUKI W GLOBALNEJ RZECZYWISTOŚCI (POST)PANDEMICZNEJ

Zapraszamy na współorganizowaną przez Akademię Pomorską w Słupsku wspólnie ze Stowarzyszeniem PR i...

Read More ...

Trendy w komunikacji uczelni. Perspektywy na przyszłość.

Konferencja nie odbyła się z uwagi na sytuację epidemiczną. KOMUNIKAT Szanowni Państwo,w związku z...

Read More ...

Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe

Gdańsk „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”, Uniwersytet Gdański 20...

Read More ...

PR i Marketing Uczelni 2.0

Pałac Wojanów koło Jeleniej Góry "PR i Marketing Uczelni 2.0", Uniwersytet Ekonomiczny we...

Read More ...

Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych uczelni

Zagórze Śląskie "Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych...

Read More ...

Trudne i nudne? Czyli jak skutecznie promować tematy naukowe, odkrycia, wynalazki, osiągnięcia, kulturę wysoką?

Słupsk "Trudne i nudne? Czyli jak skutecznie promować tematy naukowe, odkrycia, wynalazki,...

Read More ...

Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?

Nałęczów "Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?", Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana...

Read More ...

Zrozumieć młodych i nowe media, czyli radykalnie praktyczne podejście do komunikacji uczelni

Józefów – "Zrozumieć młodych i nowe media, czyli radykalnie praktyczne podejście do komunikacji...

Read More ...

Wobec wyzwań: Uczelnie w poszukiwaniu nowych dróg komunikacji

Bronisławów – "Wobec wyzwań: Uczelnie w poszukiwaniu nowych dróg komunikacji", Uniwersytet Łódzki, 24 - 27...

Read More ...

Uczelnia na całe życie

Łochów – "Uczelnia na całe życie", Collegium Mazovia, 21 - 24 czerwca 2015 r.

Read More ...

Strategie komunikacyjne uczelni w erze cyfrowej. Warsztaty dla rzeczników i specjalistów promocji

Sandomierz – "Strategie komunikacyjne uczelni w erze cyfrowej. Warsztaty dla rzeczników i...

Read More ...

Uczelnia polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych

Słubice – "Uczelnia polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach...

Read More ...

Uniwersytety i nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Kraków – "Uniwersytety i  nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Pragmatyka i etyka uczelnianego public relations. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Toruń – "Pragmatyka i etyka uczelnianego public relations. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości

Brenna – "Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości",...

Read More ...

Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji

Wałbrzych-Zamek Książ – "Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji", Państwowa Wyższa...

Read More ...

Marketing uczelni w otoczeniu biznesowym. Warsztaty dla służb prasowych

Opalenica – "Marketing uczelni w otoczeniu biznesowym. Warsztaty dla służb prasowych", Uniwersytet im. Adama...

Read More ...

Polska uczelnia w kontekście międzynarodowym. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Gdynia – "Polska uczelnia w kontekście międzynarodowym. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Kazimierz Dolny nad Wisłą – "Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów. Warsztaty dla służb...

Read More ...

Pozycjonowanie nowoczesnej uczelni. Warsztaty metod, technik i form promocji

Polańczyk nad Soliną – "Pozycjonowanie nowoczesnej uczelni. Warsztaty metod, technik i form...

Read More ...

Marka uczelni jako efekt komunikacji zewnętrznej. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych uczelni

Kudowa Zdrój – "Marka uczelni jako efekt komunikacji zewnętrznej. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Rankingi Szkół Wyższych - szansa czy pułapka? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych wyższych uczelni

Jachranka – "Rankingi Szkół Wyższych - szansa czy pułapka? Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Nowe technologie w promocji wyższej uczelni. Warsztaty i trening praktycznych zastosowań

Wrocław-Kliczków – "Nowe technologie w promocji wyższej uczelni. Warsztaty i trening praktycznych...

Read More ...

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego a wyzwania dla PR i promocji uczelni

Białobrzegi – "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego a wyzwania dla PR i promocji uczelni",...

Read More ...

Białowieża, 2007 r.

Białowieża, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 25-28 lutego 2007 r.

Read More ...

Koszalin (Bornholm), 2006 r.

Koszalin (Bornholm), Politechnika Koszalińska, 28 czerwca – 1 lipca 2006 r. Konferencja PR w...

Read More ...

Zielona Góra, 2006 r.

2006 ZIELONA GÓRA VI Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 1-3 lutego 2006 r. Więcej o...

Read More ...

Konferencje do 2005 roku

2005 5b. Szczecinowo, Uniwersytet w Białymstoku –warsztaty letnie5. Białystok, Uniwersytet w...

Read More ...