Koszalin (Bornholm), 2006 r.

Wygasa

Koszalin (Bornholm), Politechnika Koszalińska, 28 czerwca – 1 lipca 2006 r.

Konferencja PR w Koszalinie
VII Ogólnopolska Konferencja Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Szkół Wyższych przeszła do historii. Od 29.06 do 1.07.2006r. Politechnika Koszalińska gościła osoby zajmujące się promocją oraz działaniami public relations szkół wyższych.

Podczas konferencji zaprezentowano wystąpienia dotyczące m.in. działań Internet Public Relations uczelni, kwestii podejmowania decyzji przez kandydata na studia oraz finansów w edukacji.

W obszarze Internet PR pozostała dr Monika Kaczmarek-Śliwińska (Politechnika Koszalińska), która zaprezentowała wyniki swoich ostatnio przeprowadzonych badań porównujących wykorzystanie Internetu w public relations uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Praktyczna realizacja Internet PR zaprezentowana została przez Urszulę Kandefer (Ideo) oraz Łukasza Zawadowskego (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego). Prezentacja pokazywała etapy, rozwiązania i problemy jakie wystąpiły przy tworzeniu i wdrażaniu serwisu www.kozminski.edu.pl.

Marcin Pietras (Communication Partners) zaprezentował wyniki badań zrealizowanych w czerwcu 2006 roku, a dotyczących finansów w edukacji. Czynnikami, które skłoniły do podjęcia zadania badawczego były próba ułatwienia podejmowania decyzji przyszłym studentom i ich rodzicom oraz zwrócenie uwagi szkół wyższych na politykę cenową jako element budowania przewagi konkurencyjnej. Dr Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) przedstawił proces decyzyjny kandydata na studia. Podkreślone zostało, iż wzrost udziału uczelni niepublicznych w rynku, dynamiczny rozwój mediów elektronicznych oraz zwiększająca się świadomość młodzieży w zakresie planowania swojej przyszłości powinny wymuszać na uczelniach zdefiniowanie strategii marketingowej.

Istotną częścią obrad konferencyjnych był panel poruszający metodologię tworzenia rankingów uczelni wyższych przez prasę ogólnopolską. Podczas odbyła się debata, w której uczestniczyli red. Jan Andrzej Nicał (dyrektor Miesięcznika Edukacyjnego "Perspektywy") oraz red. Artur Olczak (Miesięcznik Edukacyjny "Perspektywy"). W burzliwej debacie przedstawiciele szkół wyższych wyrazili swoją opinię na temat rankingów prasy ogólnopolskiej będących bardzo często jednym z głównych powodów wyboru danej uczelni przez kandydatów, a według pracowników uczelni często dyskredytujących i nie dających szansy na uzyskanie dobrej lokaty z powodu zastosowanej metodologii. W drugim dniu obrad uczestnicy 7. Ogólnopolskiej Konferencji Rzeczników Prasowych i Pracowników Biur Promocji Szkół Wyższych skoncentrują się m.in. na wyborach władz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich oraz sprawozdaniu Komitetu Założycielskiego i zmianach w Statucie Stowarzyszenia skupiającego osoby na co dzień zajmujące się promocją i public relations uczelni.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Nowo wybrane władze Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich:
prezes: dr Marek Zimnak - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
wiceprezesi:
Ewa Sapeńko - Uniwersytet Zielonogórski,
Marcin Żukowski - Uniwersytet w Białymstoku,
Krzysztof Sławiński - Politechnika Opolska
skarbnik: Kamil Melcer - Uniwersytet Warszawski

Komisja rewizyjna:
Paweł Doś - Politechnika Śląska,
Monika Kaczmarek-Śliwińska,
Barbara Bąk - AGH,
Beata Górka - KUL,
Agnieszka Szewczyk - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Historia nad powołaniem Stowarzyszenia sięga konferencji w Warszawie (czerwiec 2003r.). Kolejne spotkania pracowników biur promocji i rzeczników uczelni, między innymi w Krakowie i we Wrocławiu w 2004r., przybliżały do wspólnego celu. W lipcu 2005 roku odbyło się spotkanie w miejscowości Szczecinowo (gm. Stare Juchy), podczas którego grupa robocza zredagowała statut, zatwierdzony na Konferencji w Zielonej Górze (luty 2006r.), a następnie zgłoszony do rejestracji w sadzie. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich zarejestrowane zostało w kwietniu 2006 roku. Siedzibą tego ogólnopolskiego Stowarzyszenia jest Warszawa.

Źródło: http://media2.pl/

Gospodarz:

Politechnika Koszalińska
Trendy. Technologie. Taktyki. Rozmowy o komunikacji w Europejskim Mieście Nauki Katowice

  Zapraszamy na XXXVI konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, która...

Read More ...

Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.

  Zapraszamy na jubileuszową konferencję PRom do Zielonej Góry, która w tym roku również obchodzi...

Read More ...

Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?

  Za nami XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to...

Read More ...

PR I PROMOCJA POLSKIEJ NAUKI W GLOBALNEJ RZECZYWISTOŚCI (POST)PANDEMICZNEJ

Zapraszamy na współorganizowaną przez Akademię Pomorską w Słupsku wspólnie ze Stowarzyszeniem PR i...

Read More ...

Trendy w komunikacji uczelni. Perspektywy na przyszłość.

Konferencja nie odbyła się z uwagi na sytuację epidemiczną. KOMUNIKAT Szanowni Państwo,w związku z...

Read More ...

Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe

Gdańsk „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”, Uniwersytet Gdański 20...

Read More ...

PR i Marketing Uczelni 2.0

Pałac Wojanów koło Jeleniej Góry "PR i Marketing Uczelni 2.0", Uniwersytet Ekonomiczny we...

Read More ...

Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych uczelni

Zagórze Śląskie "Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych...

Read More ...

Trudne i nudne? Czyli jak skutecznie promować tematy naukowe, odkrycia, wynalazki, osiągnięcia, kulturę wysoką?

Słupsk "Trudne i nudne? Czyli jak skutecznie promować tematy naukowe, odkrycia, wynalazki,...

Read More ...

Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?

Nałęczów "Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?", Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana...

Read More ...

Zrozumieć młodych i nowe media, czyli radykalnie praktyczne podejście do komunikacji uczelni

Józefów – "Zrozumieć młodych i nowe media, czyli radykalnie praktyczne podejście do komunikacji...

Read More ...

Wobec wyzwań: Uczelnie w poszukiwaniu nowych dróg komunikacji

Bronisławów – "Wobec wyzwań: Uczelnie w poszukiwaniu nowych dróg komunikacji", Uniwersytet Łódzki, 24 - 27...

Read More ...

Uczelnia na całe życie

Łochów – "Uczelnia na całe życie", Collegium Mazovia, 21 - 24 czerwca 2015 r.

Read More ...

Strategie komunikacyjne uczelni w erze cyfrowej. Warsztaty dla rzeczników i specjalistów promocji

Sandomierz – "Strategie komunikacyjne uczelni w erze cyfrowej. Warsztaty dla rzeczników i...

Read More ...

Uczelnia polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych

Słubice – "Uczelnia polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach...

Read More ...

Uniwersytety i nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Kraków – "Uniwersytety i  nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Pragmatyka i etyka uczelnianego public relations. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Toruń – "Pragmatyka i etyka uczelnianego public relations. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości

Brenna – "Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości",...

Read More ...

Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji

Wałbrzych-Zamek Książ – "Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji", Państwowa Wyższa...

Read More ...

Marketing uczelni w otoczeniu biznesowym. Warsztaty dla służb prasowych

Opalenica – "Marketing uczelni w otoczeniu biznesowym. Warsztaty dla służb prasowych", Uniwersytet im. Adama...

Read More ...

Polska uczelnia w kontekście międzynarodowym. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Gdynia – "Polska uczelnia w kontekście międzynarodowym. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Kazimierz Dolny nad Wisłą – "Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów. Warsztaty dla służb...

Read More ...

Pozycjonowanie nowoczesnej uczelni. Warsztaty metod, technik i form promocji

Polańczyk nad Soliną – "Pozycjonowanie nowoczesnej uczelni. Warsztaty metod, technik i form...

Read More ...

Marka uczelni jako efekt komunikacji zewnętrznej. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych uczelni

Kudowa Zdrój – "Marka uczelni jako efekt komunikacji zewnętrznej. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Rankingi Szkół Wyższych - szansa czy pułapka? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych wyższych uczelni

Jachranka – "Rankingi Szkół Wyższych - szansa czy pułapka? Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Nowe technologie w promocji wyższej uczelni. Warsztaty i trening praktycznych zastosowań

Wrocław-Kliczków – "Nowe technologie w promocji wyższej uczelni. Warsztaty i trening praktycznych...

Read More ...

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego a wyzwania dla PR i promocji uczelni

Białobrzegi – "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego a wyzwania dla PR i promocji uczelni",...

Read More ...

Białowieża, 2007 r.

Białowieża, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 25-28 lutego 2007 r.

Read More ...

Koszalin (Bornholm), 2006 r.

Koszalin (Bornholm), Politechnika Koszalińska, 28 czerwca – 1 lipca 2006 r. Konferencja PR w...

Read More ...

Zielona Góra, 2006 r.

2006 ZIELONA GÓRA VI Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 1-3 lutego 2006 r. Więcej o...

Read More ...

Konferencje do 2005 roku

2005 5b. Szczecinowo, Uniwersytet w Białymstoku –warsztaty letnie5. Białystok, Uniwersytet w...

Read More ...