Uniwersytety i nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Wygasa

Kraków – "Uniwersytety i  nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych", Uniwersytet Jagielloński, 9-12 lutego 2014 r.

 

"UNIWERSYTETY I NAUKA: ANTIDOTUM NA TRUDNE CZASY? WARSZTATY DLA SŁUŻB PRASOWYCH I PROMOCYJNYCH"

Program

Relacja - 
Nowe wyzwania, trudne wybory:
Konferencja odbyła się w gościnnych progach Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był współgospodarzem spotkania, a okazja była szczególna – jubileusz 650-lecia najstarszej polskiej uczelni. XXII Konferencję „Prom”, w auli Collegium Novum, uroczyście otworzyli  prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki oraz dr Marek Zimnak, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.  Spotkanie moderowała Kinga Drechny-Mucha, kierownik Działu Promocji i Informacji UJ.
 
– Wybór miejsca i zmiany, które dostrzegamy na uczelniach wyższych, zdeterminowały temat naszej konferencji. Środowisko boryka się z wieloma problemami. Tymi bardziej przyziemnymi, jak na przykład liczba studentów i finanse oraz związanymi z etosem szkolnictwa wyższego. Czymś co nazywamy akademickością, społecznością akademicką, wspólnym uniwersitas studiorum. Na pewno w czasie konferencji nie podaliśmy gotowych recept i rozwiązań, ale wymiana opinii, gorące dyskusje i warsztaty są wartością nie do przecenienia – mówi Marek Zimnak.

Wydarzeniem pierwszego dnia konferencji był wykład prof. dra hab. Piotra Sztompki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, inicjatora Kongresu Kultury Akademickiej i przewodniczący Rady Programowej Kongresu. W wykładzie pt. „Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur” prof. Sztompka – jak zaznaczył, w sposób celowo przejaskrawiony – przedstawił własną koncepcję źródeł kryzysu współczesnych uniwersytetów. To prymat wywodzącej się z przedsiębiorstw i banków kultury korporacyjnej nad ukształtowaną przez wieki na uniwersytetach kulturą wspólnotową: – Co gorsze, w rękach oszołomionych fetyszem nowoczesności administratorów, nadsłuchujących chętnie bajek pseudo-uczonych o „uniwersytecie post-tradycyjnym”, doszło do erozji modelu tradycyjnego, tego spontanicznie przez wieki wytworzonego ładu wspólnotowego, akademickiego Gemeinschaft i do apoteozy narzuconego odgórnie ładu korporacyjnego, modelu akademickiego przedsiębiorstwa. Wahadło odchyliło się w jedną stronę, znacznie za daleko – dodał P. Sztompka.

Pierwszym głosem w dyskusji był wykład dra Andrzeja Ostrowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Gra o wizerunek i jego spójność z misją uczelni”. W  procesie budowania wizerunku uczelni wyższej A. Ostrowski wskazał na długą drogę od strategii do praktyki wizerunkowych działań. Punktem wyjścia była teza uwzgledniająca metodologię zarządzania procesami i ontologii obiektywnej w obrębie posttradycyjnych instytucji społecznych: – Jeśli cała nasza praca to procesy, jeśli uczelnie są posttradycyjne i jeśli dają się opisać jako obiekty, to cała nasza skuteczność opiera się na rozpoznaniu czym jest to, czego wizerunek kształtujemy, zaproponowaniu opisu procesów budowania wizerunku, zarządzania informacją, promocji i marketingu, optymalizowaniu tych procesów wraz ze zmianami w organizacji lub jej otoczeniu. Musimy zatem precyzyjnie określić, na jakim obiekcie pracujemy, aby efektywnie przekształcać procesy w nim zachodzące – zaznaczył na początku A. Ostrowski.  

Ważnym spotkaniem była dyskusja panelowa „Uniwersytety w cieniu wojen ideowych: incydenty czy choroba społeczna”, którą poprowadził prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas. W debacie udział wzięli przedstawicieli uczelni, na których doszło w ostatnim czasie do starć z udziałem policji i politycznej walki. Ataki skrajnych politycznych grup, nadużywających gościnnych progów uczelni wyższych, które do tej pory były agorą wymiany idei i poglądów, stały się zagrożeniem dla otwartej społecznej debaty. Więcej – w związku wyborczym kalendarzem – uczelnie wyższe będą musiały się bronić przed partyjną propagandą, prezentowaną niejednokrotnie pod pretekstem politycznych dyskusji.  O swoich doświadczeniach, prognozach sytuacji i działaniach, które mogą chronić rujnowany – także przez media – wizerunek uczelni wyższych mówili Uniwersytetu Gdańskiego, dr Andrzej Ostrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Dominika Narożna z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Lidia Jaskuła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dr Beata Czechowska-Derkacz z Uniwersytetu Gdańskiego.  

Uczestnicy XXII Konferencji, który w Krakowie stawili się w gronie ponad 120 osób, uczestniczyli w warsztatach z zakresu protokołu dyplomatycznego (Wojciech Szymczak), związków biznesu z nauką (Łukasz Kowalik), grywalizacji jako strategii promocji (Andrzej Ostrowski), social mediów (Anna Mościcka-Miodek, Robert Purzycki), prawa prasowego w internecie (Monika Brzozowska), promocji nauki (Marek Zimnak), monitoringu mediów jako elementu pomiaru wizerunkowego efektu (Marcin Szczupak).  Był także czas – choć w precyzyjnie zorganizowanym na merytoryczne spotkania czasie nie było to łatwe – na wycieczki do Wieliczki i Nowej Huty, a przede wszystkim na nieformalne spotkania, które stały się nieocenioną platformą wymiany doświadczeń i szukania wspólnych rozwiązań wobec problemów, jakie stanęły przed polskimi uczelniami wyższymi: demograficznym niżem i ekonomicznym kryzysem.

Walne zebranie stowarzyszenia, które odbywa się w czasie branżowych konferencji „Prom”,  tym razem było okazją do dyskusji na temat strategii i planów Stowarzyszenia, które od lat kontynuuje dobre praktyki wymiany opinii doświadczeń  rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni. Współpraca Stowarzyszenia z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, naukowo-badawczymi instytucjami, edukacyjnymi stowarzyszeniami i branżowymi partnerami przynosi coraz bardziej wymierne efekty. Gośćmi tegorocznej konferencji byli m.in. Leszek Cieśla i Kamil Melcer z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Łukasz Szelecki, rzecznik MNiSW, którzy zgodnie zadeklarowali chęć współpracy na rzecz wzmacniania wizerunku polskich uczelni wyższych, a taka synergia… musi przynieść pozytywne efekty.

XXII Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” odbyła się w dniach 9-12 lutego 2014 roku w Krakowie.  Patronat honorowy nad Konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak.

Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański)

line info
Relacja Uniwersytetu Jagiellońskiego
:
Prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki, prof. dr hab. Piotr Sztompka, przewodniczący Rady Programowej Kongresu Kultury Akademickiej, oraz dr Marek Zimnak, prezes zarządu PRom, uczestniczyli w uroczystym otwarciu XXII Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich. Moderatorem spotkania, które odbyło się 10 lutego 2014 roku w auli Collegium Novum, była Kinga Drechny-Mucha, kierownik Działu Promocji i Informacji UJ.

Uczestnicy konferencji podczas dwudniowych obrad dyskutowali nad wyzwaniami stojącymi przed uczelniami w dobie kryzysu ekonomicznego i niżu demograficznego. Trudność w realizacji zobowiązań wynikających z pełnionej przez instytucje naukowe misji ma zasadniczy wpływ na wizerunek zarówno uczelni, naukowców, jak i samej nauki w społeczeństwie.

Utworzone w 2006 roku Stowarzyszenie "PRom" kontynuuje długą tradycję współpracy rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni publicznych oraz niepublicznych. Otrzymało nagrody krajowe i międzynarodowe za swoją działalność, a jego aktywność i dokonania były prezentowane m.in. na posiedzeniach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Galeria UJ
Źródło: http://www.uj.edu.pl

Gospodarz - Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Niezależnie od wielowiekowej tradycji Uniwersytet Jagielloński jest również uczelnią nowoczesną, otwartą na wyzwania dwudziestego pierwszego wieku. Społeczność akademicka jest niezwykle dumna, gdy środowisko naukowe w kraju dostrzega w Uniwersytecie lidera wiedzy, intelektu i nauki. To cieszy, ale i zobowiązuje.

Patronat Konferencji:
MNiSWMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
KRASPPrzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Partnerstwo strategiczne:
Edulandia pl
Agora
Partnerzy stowarzyszenia:

Centrum Efekty
Forum Akademickie2
GoldenLine
logo psmm rgb
Partner konferencji:
allegro.pl
Trendy. Technologie. Taktyki. Rozmowy o komunikacji w Europejskim Mieście Nauki Katowice

  Zapraszamy na XXXVI konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, która...

Read More ...

Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.

  Zapraszamy na jubileuszową konferencję PRom do Zielonej Góry, która w tym roku również obchodzi...

Read More ...

Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?

  Za nami XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to...

Read More ...

PR I PROMOCJA POLSKIEJ NAUKI W GLOBALNEJ RZECZYWISTOŚCI (POST)PANDEMICZNEJ

Zapraszamy na współorganizowaną przez Akademię Pomorską w Słupsku wspólnie ze Stowarzyszeniem PR i...

Read More ...

Trendy w komunikacji uczelni. Perspektywy na przyszłość.

Konferencja nie odbyła się z uwagi na sytuację epidemiczną. KOMUNIKAT Szanowni Państwo,w związku z...

Read More ...

Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe

Gdańsk „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”, Uniwersytet Gdański 20...

Read More ...

PR i Marketing Uczelni 2.0

Pałac Wojanów koło Jeleniej Góry "PR i Marketing Uczelni 2.0", Uniwersytet Ekonomiczny we...

Read More ...

Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych uczelni

Zagórze Śląskie "Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych...

Read More ...

Trudne i nudne? Czyli jak skutecznie promować tematy naukowe, odkrycia, wynalazki, osiągnięcia, kulturę wysoką?

Słupsk "Trudne i nudne? Czyli jak skutecznie promować tematy naukowe, odkrycia, wynalazki,...

Read More ...

Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?

Nałęczów "Czy w PR i marketingu jest miejsce na etykę?", Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana...

Read More ...

Zrozumieć młodych i nowe media, czyli radykalnie praktyczne podejście do komunikacji uczelni

Józefów – "Zrozumieć młodych i nowe media, czyli radykalnie praktyczne podejście do komunikacji...

Read More ...

Wobec wyzwań: Uczelnie w poszukiwaniu nowych dróg komunikacji

Bronisławów – "Wobec wyzwań: Uczelnie w poszukiwaniu nowych dróg komunikacji", Uniwersytet Łódzki, 24 - 27...

Read More ...

Uczelnia na całe życie

Łochów – "Uczelnia na całe życie", Collegium Mazovia, 21 - 24 czerwca 2015 r.

Read More ...

Strategie komunikacyjne uczelni w erze cyfrowej. Warsztaty dla rzeczników i specjalistów promocji

Sandomierz – "Strategie komunikacyjne uczelni w erze cyfrowej. Warsztaty dla rzeczników i...

Read More ...

Uczelnia polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych

Słubice – "Uczelnia polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach...

Read More ...

Uniwersytety i nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Kraków – "Uniwersytety i  nauka: antidotum na trudne czasy? Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Pragmatyka i etyka uczelnianego public relations. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Toruń – "Pragmatyka i etyka uczelnianego public relations. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości

Brenna – "Wyzwania i rozwiązania: Strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości",...

Read More ...

Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji

Wałbrzych-Zamek Książ – "Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji", Państwowa Wyższa...

Read More ...

Marketing uczelni w otoczeniu biznesowym. Warsztaty dla służb prasowych

Opalenica – "Marketing uczelni w otoczeniu biznesowym. Warsztaty dla służb prasowych", Uniwersytet im. Adama...

Read More ...

Polska uczelnia w kontekście międzynarodowym. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Gdynia – "Polska uczelnia w kontekście międzynarodowym. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych

Kazimierz Dolny nad Wisłą – "Wizerunek uczelni źródłem kosztów i przychodów. Warsztaty dla służb...

Read More ...

Pozycjonowanie nowoczesnej uczelni. Warsztaty metod, technik i form promocji

Polańczyk nad Soliną – "Pozycjonowanie nowoczesnej uczelni. Warsztaty metod, technik i form...

Read More ...

Marka uczelni jako efekt komunikacji zewnętrznej. Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych uczelni

Kudowa Zdrój – "Marka uczelni jako efekt komunikacji zewnętrznej. Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Rankingi Szkół Wyższych - szansa czy pułapka? Warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych wyższych uczelni

Jachranka – "Rankingi Szkół Wyższych - szansa czy pułapka? Warsztaty dla służb prasowych i...

Read More ...

Nowe technologie w promocji wyższej uczelni. Warsztaty i trening praktycznych zastosowań

Wrocław-Kliczków – "Nowe technologie w promocji wyższej uczelni. Warsztaty i trening praktycznych...

Read More ...

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego a wyzwania dla PR i promocji uczelni

Białobrzegi – "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego a wyzwania dla PR i promocji uczelni",...

Read More ...

Białowieża, 2007 r.

Białowieża, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 25-28 lutego 2007 r.

Read More ...

Koszalin (Bornholm), 2006 r.

Koszalin (Bornholm), Politechnika Koszalińska, 28 czerwca – 1 lipca 2006 r. Konferencja PR w...

Read More ...

Zielona Góra, 2006 r.

2006 ZIELONA GÓRA VI Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 1-3 lutego 2006 r. Więcej o...

Read More ...

Konferencje do 2005 roku

2005 5b. Szczecinowo, Uniwersytet w Białymstoku –warsztaty letnie5. Białystok, Uniwersytet w...

Read More ...