PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Kadencje Zarządu
Zarząd I Kadencji 2006 - 2009
Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) – prezes
Ewa Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski) – wiceprezes
Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska) – wiceprezes
Marcin Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku) – wiceprezes
Kamil Melcer (Uniwersytet Warszawski) – skarbnik

W lutym 2008 roku w trakcie X Konferencji w Kliczkowie Marcin Żukowski w związku ze zmianą miejsca pracy i utratą – tym samym – statutowych uprawnień członkowskich złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W jego miejsce decyzją Walnego Zebrania Członków wybrany został Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Zarząd II Kadencji 2009 – 2012
Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – prezes
Kamil Melcer (Uniwersytet Warszawski) – wiceprezes
Krzysztof Sławiński (TEB Akademia) – wiceprezes
Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - wiceprezes
Agnieszka Szewczyk (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka) – skarbnik

Zarząd III Kadencji 2012 – 2015
Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – prezes
Marcin Witkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – wiceprezes
Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański) – członek Zarządu
Krzysztof Sławiński (TEB Akademia) – członek Zarządu
Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - członek Zarządu
Monika Żurkowska (Społeczna Akademia Nauk) – skarbnik

Zarząd IV Kadencji 2015 - 2016
Rezygnacja Prezesa i Członków Zarządu z dniem 20.06.2016:
dr Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Prezes
mgr Marcin Witkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – Wiceprezes
mgr Krzysztof Sławiński (TEB Akademia) – Członek Zarządu
Agata Mikołajczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu) – Członek Zarządu
Bartosz Dembiński (Akademia Górniczo-Hutnicza)– Członek Zarządu
mgr Monika Żurkowska (Społeczna Akademia Nauk) – Skarbnik
Marta Wojtach (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – Członek Zarządu, kadencja do 9.12.2015

 

Kadencje Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna I Kadencji
Beata Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Ilona Jakubowska (PWSZ we Włocławku)
Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)

Komisja Rewizyjna II Kadencji
Paweł Doś (Politechnika Śląska)
Maciej Okoń (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Paweł Pasławski (Wyższa Szkoła Filologiczna)

Komisja Rewizyjna III Kadencji
Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)
Wojciech Mundt (Akademia Marynarki Wojennej)
Wojciech Zalewski (Wyższa Szkoła Logistyki)


Komisja rewizyjna IV kadencji
mgr Urszula Paczuska (Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa)
kmdr por. Wojciech Mundt (Akademia Marynarki Wojennej)
dr Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Wojciech Zalewski (Wyższa Szkoła Logistyki)