PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Nazwa Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" została zaproponowana przez Marcina Żukowskiego w trakcie prac nad pierwszą wersją statutu Stowarzyszenia zimą 2005/2006 i wraz ze statutem przyjęta na VI konferencji środowiska w Zielonej Górze w lutym 2006. Pod taką też nazwą Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w kwietniu tego samego roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia
1.    Adam Bączkowski (Uniwersytet Gdański)
2.    Beata Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
3.    Monika Jabłońska (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
4.    Ilona Jakubowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
5.    Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski)
6.    Patrycja Łykowska (Uniwersytet Zielonogórski)
7.    Łukasz Michniewicz (Politechnika Opolska)
8.    Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski)
9.    Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)
10.    Iwona Radzimirska (Szkoła Główna Handlowa)
11.    Ewa Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski)
12.    Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska)
13.    Andrzej Sołtysiak (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
14.    Anna Urbańska (Uniwersytet Zielonogórski)
15.    Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
16.    Marcin Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Komitet Założycielski
wybrany w trakcie VI Konferencji środowiska rzeczników i pracowników promocji polskich wyższych uczelni 22 lutego 2006 roku w Zielonej Górze, który decyzją członków założycieli zobowiązany został do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie
Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski)
Iwona Radzimirska (Szkoła Główna Handlowa)