PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Stowarzyszenie jest formą otwartą dla zainteresowanych i zaprasza przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni w Polsce do współpracy.

Członkami Stowarzyszenia - zgodnie ze Statutem - mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim przez swojego przedstawiciela. Członkiem Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba, pozostająca w stosunku zatrudnienia na umowę o pracę z wyższą uczelnią, mająca w zakresie obowiązków zadania związane z promocją, marketingiem lub reprezentowaniem uczelni. Do Stowarzyszenia obecnie należą przedstawiciele 51 uczelni polskich.

Przywileje członka PRom:

•    zaszczyt bycia członkiem stowarzyszenia, które odgrywa ważną rolę w polskim szkolnictwie wyższym

•    uzyskanie dostępu do wyjątkowego kanału promowania uczelni

•    szeroko rozwinięty networking, gdzie dzięki nowym kontaktom pojawiają się nowe możliwości
•    udział w organizowanych konferencjach, na których odbywają się specjalistyczne szkolenia i warsztaty •    dostęp do eksperckiej wiedzy
•    dostęp do grupy RZECZNICY w Google Groups, gdzie na bieżąco omawiane są tematy branżowe i rowiązywane problemy zawodowe członków stowarzyszenia

•    dostęp do doatkowych materiałów stowarzyszenia (galerie, dokumenty, prezentacje, materiały szkoleniowe)
•    możliwość integracji z innymi osobami z branży i dawka dobrej zabawy :)

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia, wypełnij elektroniczny formularz.
PRom w WSKSiM Toruń 2013
Laudacja Prezesa o Kamilu Melcerze Brenna
Integracja wieczorna tance ludowe w Piwnicach pod Toruniem
Prezesi tna tort jubileuszowy PROM Brenna
ZapiszZapisz