PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia wszyscy członkowie zobowiązani są do płacenia corocznych składek członkowskich.

UWAGA! - zmiana wysokości składki, deczyja podjęta podczas walnego zgromadzenia członków w dniu 14.12.2021.

Składka członkowska wynosi 60 złotych rocznie.

Składki wpłacamy z dopiskiem "Składka członkowska, IMIĘ I NAZWISKO; ROK, za który płacona jest składka" do końca roku kalendarzowego 

53 1090 1102 0000 0001 3616 3966
Bank Santander 


Adres Odbiorcy:

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
Nowoursynowska 166
02-787 Warszwa
REGON:  140572920
NIP:  525-250-50-15