PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article


2015 ksiazka rzecznikRzecznik prasowy – oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, książka pod redakcją Beaty Czechowskiej-Derkacz i Marka Zimnaka jest adresowana do studentów, adeptów działów komunikacji w firmach, pracowników biur rzecznika prasowego i samych rzeczników oraz wszystkich, którzy z racji zajmowanego stanowiska w korporacji, na uczelni bądź instytucji samorządowej zabierają głos publicznie, mogą mieć stałe lub sporadyczne kontakty z mediami, jak również odpowiadają za publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych prezentujących organizację, dla której pracują.

Książka  jest między innymi efektem zaskakującej konstatacji związanej z dużą liczbą publikacji na temat – wciąż uznawanej za młodą – dziedziny, jaką jest public relations. O ile publikacji związanych z tym obszarem jest bardzo dużo, wiele z nich to znaczące i ważne pozycje w literaturze przedmiotu, o tyle tomów dedykowanych pracy rzecznika prasowego jest niewiele. Najczęściej to artykuły publikowane w branżowych czy naukowych czasopismach.

Publikacja, która właśnie się ukazała nakładem Wydawnictwa DIFIN, obejmuje szeroki obszar działań rzecznika prasowego – od praktycznych sugestii w zakresie współpracy z mediami po teoretyczne aspekty miejsca i roli specjalisty public relations w organizacji.  Ważną część zajmują zagadnienia prawne oraz dyplomatyka firmowa. Całość podzielona jest na cztery czytelne działy – komunikacja, narzędzia rzecznika, prawo, dyplomatyka i  savoir-vivre – i składa się na obraz dobrego specjalisty do spraw komunikacji, który  sprawnie buduje relacje ze światem zewnętrznym, a dla swoich przełożonych i współpracowników jest autorytetem i ekspertem.

Autorzy, którzy przygotowali niniejszy tom – Beata Czechowska-Derkacz i Marek Zimnak, którzy są jednocześnie redaktorami naukowymi tomu oraz Monika Brzozowska, Marlena Sosnowska i Wojciech Szymczak zajmują się opisywaną tematyką od lat. Swoją wiedzą i umiejętnościami służyli i nadal służą poważnym podmiotom obecnym na korporacyjnej i społecznej mapie kraju. Podjęli wyzwanie refleksji teoretycznej nad rosnącą rolą ekspertów ds. komunikacji, ale najważniejszy pozostaje aspekt praktyczny. Nie rozstrzygają definicyjnych sporów, wzajemnych relacji między na przykład marketingiem a public relations. Badacze mają zróżnicowane opinie, autorzy prezentują jedynie w podstawowym zakresie naukowe i praktyczne postawy wobec tych zjawisk. Główny cel, jaki im przyświecał, to pomoc w sprawnej asymilacji wiedzy i płynnym przekształceniu jej w umiejętności potrzebne specjaliście szeroko rozumianej komunikacji. Także zawsze wówczas, kiedy niełatwe jest znalezienie równowagi pomiędzy możliwościami, jakie pozostają w zasięgu rzecznika prasowego, a oczekiwaniami organizacji, którą reprezentuje.

Na uwagę zasługuje fakt, że w praktycznych aspektach książki redaktorzy naukowi tomu, od lat związani ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”,  korzystali także z wiedzy, uwag i doświadczenia członków stowarzyszenia. A jest to jedna z największych branżowych organizacji, reprezentujących rzeczników prasowych i pracowników biur promocji uczelni wyższych,

Fragmenty recenzji

Dr hab. Marcin Brocki, Uniwersytet Jagielloński
 „W ponowoczesnej płynnej rzeczywistości, jak określa współczesność Zygmunt Bauman, uprzywilejowaną rolę w mechanizmach reprodukcji społecznej uzyskuje kategoria eksperta – planowanie, kontrola oraz ulepszanie sposobów zarządzania niemal każdą sferą życia społecznego nigdy nie była tak głęboka, jak jest dziś. Na rzeczywistość nie można się obrażać – skoro tak jest, należy solidnie „wyprodukować eksperta”, który nie tylko będzie działał jak trybik sprawnej maszynerii, ale potrafił również krytycznie tę maszynerię analizować. W tej funkcji recenzowana praca spełnia się znakomicie. Ekspertem jest w tym przypadku „rzecznik prasowy”, a jego „skrzynka z narzędziami”, którą publikacja proponuje, obejmuje zestaw daleko wykraczający poza to, w co na ogół starano się go wyposażać (…)”.

Prof. UG dr hab. Dorota Simpson, Uniwersytet Gdański
„Autorzy to osoby zarówno z dużym doświadczeniem praktycznym z zakresu PR, jak i naukowym, co sprawia, że recenzowana pozycja zasługuje na szczególne uznanie,  a równocześnie wypełnia lukę w literaturze przedmiotu (…). Krótki przegląd dorobku, doświadczenia i aktywności zawodowej autorów skłania do stwierdzenia, że ich kompetencje i profesjonalizm pozwoliły na powstanie wartościowej pod względem merytorycznym pozycji, odznaczającej się tak walorami poznawczymi, jak i aplikacyjnymi”.