PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

"UCZELNIA POLSKA – UCZELNIĄ MIĘDZYNARODOWĄ: JAK BUDOWAĆ WIZERUNEK NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH"
Konferencja  odbyła się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2014 w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą, i adresowana była do uczelnianych specjalistów komunikacji (rzeczników prasowych, biur promocji) oraz pracowników biur współpracy międzynarodowej. Jako duży dodatkowy atut wydarzenia wypada uznać miejsce jego organizacji – Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uczelnie te kooperują ze sobą od już blisko ćwierćwiecza i są bezpośrednim przykładem szerokiej transgranicznej współpracy na międzynarodowym szczeblu.

Tematem konferencji, prowadzonej głownie w formie warsztatów dedykowanych specjalistom, były techniki i metody budowania
i wzmacniania szans na międzynarodową współpracę w obszarze rekrutacji studentów cudzoziemców, uczestnictwa w istniejących programach i projektach, ale – przede wszystkim – budowania marki uczelni polskich jako uczelni międzynarodowej. Ten zestaw kompetencji wymaga biegłości nie tylko formalno-prawnej, ale głownie komunikacyjnej, wizerunkowej i marketingowej. Toteż dobór prelegentów i trenerów na konferencję służył ćwiczeniu właśnie takich umiejętności. W ramach programu konferencyjnego pojawiły się warsztaty najlepszych praktyk polskich uczelni w obszarze współpracy międzynarodowej, sposoby wykorzystywania technik public relations oraz mediów w promocji międzynarodowej marki uczelni, ćwiczenia służące rozwijaniu umiejętności szerokiego komunikowania tych cech i wartości uczelni i ośrodków akademickich, by przyciągać zainteresowanie studiami w Polsce.

Konferencja była równocześnie pierwszym wydarzeniem, w którym w charakterze partnera Stowarzyszenia PRom wzięła czynny udział organizacja skupiająca specjalistów współpracy międzynarodowej z największych polskich uczelni - IRO’s Forum.

Program


Gospodarze
collegium polonicum
viadrina