PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

 

Zapraszamy na współorganizowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” XXXIII Konferencję Stowarzyszenia „PRom” pt.

Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”,

która odbędzie się w dniach 20-23 października 2019 r. na Uniwersytecie Gdańskim, obchodzącym w tym roku Jubileusz 50-lecia.

Konferencja objęta jest patronatem Pana Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Jerzego Piotra Gwizdały.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji! Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny oraz możliwość wymiany doświadczeń z osobami od wielu lat zajmującymi się zagadnieniami zbliżonymi do Państwa codziennych zadań.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwe było znaczące obniżenie kosztów uczestnictwa w XXXIII Konferencji Stowarzyszenia „PRom” – szczegóły w Formularzu zgłoszeniowym oraz w karcie uczestnictwa. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu MNiSW, w Gdańsku spotkamy się w jeszcze szerszym gronie, niż w styczniu w Wojanowie.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie na konferencję
2. Program konferencji
3. Karta uczestnictwa (tylko do celów wewnętrznych uczelni)
4. Formularz zgłoszeniowy
5. Książka abstraktów