PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Konferencja naukowa Stowarzyszenia "PRom" i Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Już 14-15 marca 2019 r. zapraszamy na kampus SGGW w Warszawie, gdzie odbędzie się współorganizowana przez "PRom" i PTR Konferencja naukowa pt. Obraz. Wizerunek. Marketing.

Do wspólnej dyskusji zapraszamy teoretyków i praktyków marketingu, PR i reklamy, socjologów, psychologów, kulturoznawców, medioznawców i wszystkich zainteresowanych problematyką wizualności i kreowania wizerunku.

Zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Proponujemy następujące wątki tematyczne:
 • - zdjęcie, film, inscenizacja – wizualne narzędzia promocji
 • - kreacja graficzna i jej społeczne uwarunkowania
 • - retoryka obrazu w tworzeniu i badaniu wizerunku
 • - treści wizualne w promocji edukacji
 • - sztuka i wizerunek, fragmenty, nawiązania, bezprawne wykorzystania dzieł sztuki
 • - obraz w promocji miast i regionów
 • - czym różni się obraz w reklamie od obrazu w PR
 • - formy i granice manipulacji obrazem
 • - kreacje wizerunkowe w różnych mediach/aplikacjach (Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube)
 • - ethos a wizerunek
 • - komercjalizacja wizerunku
 • - nowe strategie reklamowe
 • - obraz a granice prywatności
 • - zdjęcia fanów i konsumentów – odbiorcy jako współkreatorzy wizerunku
 • - prawne i społeczne ograniczenia w wykorzystaniu obrazów
 • - do jakich wartości społecznych odwołują się twórcy wizerunków
 • - czy wizerunek jest zjawiskiem społecznym?
 • - czy wszechobecność komercyjnych obrazów zmienia społeczeństwo?

Na zgłoszenia oczekujemy do 25 lutego 2019 roku. Termin ten jest nieprzekraczalny.
Do 28 lutego dokonamy wyboru spośród proponowanych referatów i poinformujemy prelegentów o zaakceptowaniu ich propozycji

Nieprzekraczalny termin wnoszenia opłat konferencyjnych (400 zł; doktoranci oraz członkowie PTR i "PRom": 300 zł; obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiady). Prelegenci, którzy nie dokonają wpłaty w terminie, nie zostaną uwzględnieni w programie konferencji.

Szczegóły wydarzenia na stronie.


Zapraszamy do czynnego udziału!