PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Promyk
Nagroda Stowarzyszenia „PRom” przyznawana jest corocznie za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. Praca specjalisty komunikacji najczęściej ma charakter wspierający misję uczelni, zadaniowy i funkcjonalny. Toteż „skromność” w opisywaniu naszej roli na uczelni wydaje się określeniem właściwym. Ale wskazywanie i wyróżnianie tych
z nas, którzy swoją pomysłowość, umiejętności zawodowe i znajomość rzeczy umieli podnieść na wyjątkowy poziom - jest bardzo ważne dla całej naszej branży.

Coroczna nagroda stowarzyszeniowa nazwana „proMYK”  honoruje i docenia wartość ich osiągnięć; ma również zachęcić wszystkich pozostałych do sięgania w swojej pracy po rozwiązania oryginalne, wartościowe koncepcyjnie i przynoszące nauce oraz ich uczelniom określone korzyści. Informacja o nagrodzie i jej zdobywcy rozpowszechniana jest szeroko w środowisku.

Organizatorem konkursu „proMYK” jest Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.