Wybraliśmy zarząd na kadencję 2022 - 2025

 

Here we go again! w trakcie konferencji w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego przeprowadziliśmy wybory do władz Stowarzyszenia. Zarząd pełniący swoje obowiązki 2018 - 2022 otrzymał absolutorium, na funkcję prezesa Stowarzyszenia wybrana została ponownie Anna Kiryjow - Radzka. Zgodnie z zapisami statutu aktualnie zaczynająca się kadencja potrwa do 2025 roku. 

ZARZĄD VI KADENCJI (2022 – 2025)  

 

 

Anna Kiryjow-Radzka - prezeska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

 

Paweł Pasławski - wiceprezes
Akademia WSB we Wrocławiu

 

 

Ewelina Winiewicz - skarbniczka
Akademia Pomorska w Słupsku

 

 

Anna Rolczak
Uniwersytet Łódzki

 

 

Anna Worosz 
Politechnika Rzeszowska 

 

 

Paulina Boroń-Kacperek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Beata Derkacz - Uniwersytet Gdański,
Ewa Kiszka - Gdański Uniwersytet Medyczny,
Marcin Witkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Piotr Szczepański - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki,
Kamil Dziewit - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.