III edycja Konferencji Etyka PR

 

Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej.

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” patronowało wydarzeniu, którego oś koncentrowała się wokół wątku etycznego public relations.

Era platform i danych to w obszarze PR nowa, zapośredniczona komunikacja i jej uczestnicy. Nastąpiły zmiany na wielu poziomach: tworzenia i przekazywania komunikatów, budowania i realizowania strategii PR oraz prowadzenia polityki informacyjnej we wszystkich sektorach. Dodatkowo w czasie kryzysu pandemii COVID-19 komunikacja bezpośrednia została zastąpiona komunikacją sieciową, co stało się wyzwaniem dla zawodowych komunikatorów. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji okazało się kluczem do utrzymywania relacji z otoczeniem.

W panelu eksperckim „Odpowiedzialna i etyczna komunikacja w erze rewolucji cyfrowej - mission impossible?” prowadzonej przez  dr. hab. Dariusza Tworzydło, prof. UW; uczestniczyła Anna Kiryjow-Radzka, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom oraz Emilia Hahn, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations; Przemysław Mitraszewski, Prezes Zarządu Związku Firm Public Relations; Cyprian Maciejewski, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; Małgorzata Gradkowska, publicystka Regionalnego Portalu „Zawsze Pomorze”.

Więcej o Konferencji Etyka PR.