PROMYK

 
PRomyk - nagroda Stowarzyszenia „PRom” przyznawana jest corocznie za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. Praca specjalisty komunikacji najczęściej ma charakter wspierający misję uczelni, zadaniowy i funkcjonalny. Toteż „skromność” w opisywaniu naszej roli na uczelni wydaje się określeniem właściwym. Ale wskazywanie i wyróżnianie tych z nas, którzy swoją pomysłowość, umiejętności zawodowe i znajomość rzeczy umieli podnieść na wyjątkowy poziom - jest bardzo ważne dla całej naszej branży. Coroczna nagroda stowarzyszeniowa nazwana „proMYK”  honoruje i docenia wartość ich osiągnięć; ma również zachęcić wszystkich pozostałych do sięgania w swojej pracy po rozwiązania oryginalne, wartościowe koncepcyjnie i przynoszące nauce oraz ich uczelniom określone korzyści. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w trakcie konferencji Stowarzyszenia PRom.

Z uwagi na trwającą pandemię, w 2020 konkurs i gala rozdania PRomyków zostały zawieszone, kolejna edycja planowana jest na 2023 r.