Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę

 

31 marca, podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” sesję Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni „PRom” poprowadzi prezeska – Anna Kiryjow-Radzka. 

Do dyskusji zostali zaproszeni eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami Konferencji wiedzą i doświadczeniem. 

Paneliści:

  • Dr hab. Marta Mendel, prorektorka ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Paulina Boroń-Kacperek, dyrektorka Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu / Gwiazda Marketingu 2021
  • Maciej Krzyczkowski, kierownik Działu Współpracy i Promocji Międzynarodowej, Collegium Civitas
  • Oleksandr Zakharchuk, specjalista ds. mediów społecznościowych i kurator treści Ready Study Go! Poland, NAWA Research in Poland / Gwiazda Marketingu 2019

Dyskusja przedstawi student journey to podróż trzyetapowa. Podczas etapu „przed” uczelnie budują wizerunek marki i komunikują się z potencjalnymi odbiorcami – zwieńczeniem działań jest rekrutacja najlepszych kandydatów. Gdy stają się oni studentami, zaczyna się etap „w trakcie” – kontakt młodego człowieka z uczelnią jest wieloaspektowy, zanurza się on w doświadczenie studiowania nie tylko w sali dydaktycznej, ale też w dziekanacie, mediach społecznościowych i internecie. To kształtuje opinię o naszych uczelniach w głowach najbardziej autentycznych ambasadorów marki – studentów. Ich opinię biorą pod uwagę następni kandydaci. Finałem jest rozległe „po” – kiedy alumni odbierają dyplom... Czy z nami zostaną? Czy będziemy dla nich istotni? To zależy od naszej komunikacji – spiętej w dobie COVID-19 klamrą dialogowości, digitalu i otwartości uczelni… Będą o tym dyskutować eksperci reprezentujący kluczowe poziomy budowy marki uczelni.


Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” zawsze były miejscem debaty nad strategią internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, ale ze względu na okoliczności tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia we Wrocławiu, będzie miało wagę wyjątkową. Dlatego do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którym sprawy umiędzynarodowienia leżą szczególnie na sercu. Wydarzenie tradycyjnie skorelowanie jest z posiedzeniem Prezydium KRASP. Temat wiodący wszystkich sesji to: UMIĘDZYNARODOWIENIE W CZASACH NIEPEWNOŚCI.

Serdecznie zapraszamy do udziału!