Panel ekspercki Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” na Konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”

 

Przekonaj mnie – dlaczego Polska? Jak prowadzić komunikację, aby kandydaci z całego świata zwrócili uwagę na ofertę uczelni naszego kraju?

 

Zrozumienie indywidualnych potrzeb i sytuacji cudzoziemców oraz oferowanie im praktycznych informacji, wskazówek i wsparcia są kluczowe dla wyboru oferty w nowym kraju. Przyjęcie perspektywy odbiorcy pomoże nam mówić do kandydatów o tym, o czym oni chcą usłyszeć, a nie o tym, o czym my chcemy im powiedzieć, bo zaskakująco często – to dwa odległe światy. Dyskusja skoncentruje się na najlepszych praktykach komunikacyjnych, które warto wykorzystać w konstrukcji uczelnianej oferty.

Zaproszeni mówcy to nagradzane Gwiazdy Internacjonalizacji:

  • Paulina Boroń-Kacperek, dyrektor Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członkini Zarządu Stowarzyszenia „PRom”, członkini IROs Forum, Gwiazda Marketingu,
  • Liliana Lato, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, członkini IROs Forum, Gwiazda Marketingu,
  • Oleksandr Zakharchuk, kierownik Zespołu ds. rozwoju marketingu cyfrowego w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, członek wspierający Stowarzyszenia PRom, Gwiazda Marketingu
  • Katarzyna Specjalska, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej SGGW w Warszawie, członkini IROs Forum, Gwiazda to be.

Prowadząca: Anna Kiryjow-Radzka, prezeska Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom, SGGW.

Choć sesja „PRom” ma w programie dużą konkurencję, to serdecznie zapraszamy do udziału w naszym panelu – gwarantujemy dyskusję o operacyjnym wymiarze umiędzynarodowienia.