Nagrody Stowarzyszenia PRom wracają! Ogłaszamy konkurs.

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, w którym nagradzamy działania komunikacyjne, informacyjne
i promocyjne prowadzone przez i na rzecz uczelni wyższych w Polsce. Celem Konkursu jest wspieranie i nagradzanie najlepszych, twórczych i efektywnych działań w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. 

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 

  • Media Relations – nagroda przyznawana za działania w obszarze współpracy z mediami
  • Uczelniane media – nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach własnych uczelni (np. strony internetowe, serwisy rekrutacyjne, media drukowane i elektroniczne, radio, telewizja)
  • Nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii nowe media - nagroda przyznawana za działania realizowane w mediach społecznościowych, serwisach strumieniowych 
  • Popularyzacja nauki – nagroda przyznawana za działania popularyzujące naukę i promujące działania popularyzujące naukę i/lub popularyzatorów nauki 
  • Kreacja – nagroda przyznawana za działania kreatywne, m.in. wydarzenia, kreacje graficzne, wideo
  • Nagroda specjalna  – nagroda dodatkowa, może być przyznana przez jury spośród wszystkich zgłoszonych działań.

Regulamin konkursu z zasadami uczestnictwa

Klauzula informacyjna

Zgłoszenia w konkursie przyjmujemy do 14 kwietnia 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/MaVtBF9cWodtKjnR8

Laureaci konkursu w każdej z wyłonionych kategorii otrzymają pakiet działań wizerunkowych na rzecz zwycięskiej uczelni oraz statuetkę. Wręczenie nagród nastąpi podczas XXXV. Konferencji  Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat”, która odbędzie się w Zielonej Górze 14-16 czerwca 2023 r.

Więcej informacji o Nagrodach Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” znajduje się na stronie w zakładce o nas > nagrody.