O wyzwaniach internacjonalizacji podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”

Cykliczna Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” to najważniejsze i największe wydarzenie dla osób zajmujących się internacjonalizacją nauki i szkolnictwa wyższego, które zgromadziło ponad 200 uczestników.. Jej organizatorami są Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz KRASP. W tym roku gospodarzem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć przedstawicieli Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom, które współorganizowało jeden z paneli.  

W trakcie konferencji odbyło się kilkanaście sesji plenarnych, gala nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” i konkursu INTERSTUDENT, równoległe posiedzenie Prezydium KRASP i spotkanie uczelni programu „Incubating Freedom”.

Obecnie liczba studentów z zagranicy w Polsce sięga blisko 90 tys. Z dyskusji prowadzonej podczas konferencji wynika, że wojna w Ukrainie ma wpływ na postrzeganie Polski jako potencjalnego kraju studiowania. Na studia w naszym kraju decyduje się mniej osób z Europy zachodniej, a więcej z Azji i Afryki. O zmieniającej się strukturze wymiany międzynarodowej dyskutowali przedstawiciele uczelni wyższych z całego kraju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz goście specjalni, m.in. ambasadorzy i przedstawiciele instytucji rządowych.

Poruszone zostały wszystkie kluczowe problemy, przed którymi stoi dziś polskie szkolnictwo wyższe w kontekście internacjonalizacji. Dyskutowano przede wszystkim o wyzwaniach związanych z wojną w Ukrainie, ale też o kierunkach rozwoju uniwersytetów europejskich. Omówiono półmetek inicjatywy IDUB, umiędzynarodowienie studiów medycznych i edukację w zakresie IT. Uczestnicy poznali plany rozwojowe MEiN, programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, plany i pomysły Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)

Panel o komunikacyjnym wymiarze uniwersytetów europejskich czyli „work package” był znakomitą okazją do zaznaczenie obecności Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom. Wśród panelistów znaleźli się dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki, Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, UnaEuropa, Magdalena Sikorska  z Politechniki Poznańskiej (lider Eunice) oraz przedstawiciel Stowarzyszenia PRom Marcin Witkowski  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, EPICUR jednocześnie moderujący dyskusję. Trudne zadanie zoperacjonalizowania zagadnień, wokół których toczyła się dyskusja, zostało wykonane z dbałością nie tylko o szczegóły codziennej praktyki, którą na co dzień rozumieją współpracujący w ramach swoich sojuszów (Una Europa, Eunice, Epicur) paneliści, ale także w trosce o instytucjonalne wsparcie dzięki programom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, o których mówił dyrektor NAWA. Poruszono nie tylko tematy struktur roboczych, pakietów zadań i budżetów, ale także tematy bliskie każdemu członkowi PRomu, tj. najlepszych praktyk z zakresu komunikacji zewnętrznej, promocji sojuszu wewnątrz uczelni i wśród uczelni polskich, z których część już aplikowała i została przyjęta do europejskich konsorcjów. O tym, jak dzielić zadania i co z nich wynika, gdy uczelnie zmagają się z wyzwaniami, również technicznymi, mówili wszyscy paneliści. Reprezentujący prezeskę Stowarzyszenia Annę Kiryjow-Radzką członek Komisji Rewizyjnej PRom Marcin Witkowski podkreślił w podsumowaniu: „O ile F. Macron rozpoczął swoje słynne sorbońskie przemówienie z września 2017 r. stwierdzeniem, że przyszedł tam, aby rozmawiać o Europie, o tyle uczestnicy panelu w Białymstoku przyszli, aby rozmawiać o tym, jak w praktyce komunikacyjnej uczelni wygląda wdrażanie idei uniwersytetów europejskich”.  Kontynuacja tej dyskusji odbędzie się najpóźniej w przyszłym roku w Poznaniu.

Piękną scenerią wieczornej gali był barokowy Pałac Branickich (siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) Podczas tej uroczystości wręczono nagrody przyznane w dwóch konkursach: w VI edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia oraz XIII edycji konkursu Interstudent. Galę uświetnił występ Alicji Grabowskiej z zespołem.

Wyróżnieni nagrodą Gwiazdy Umiędzynarodowienia w 2023 r. zostali:

 • Wybitna Gwiazda (Distinguished Star) Mykhailo Zgurovsky z Politechniki Kijowskiej,
 • Gwiazda Zarządzania (Management Star)Anna Jurkowska-Zeidler z Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Gwiazda Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Star)prof. Piotr Nawrot z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Gwiazda Badań (Research Star) Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego,
 • Gwiazda Rozwoju (Development Star)Magdalena Kudewicz-Kiełtyka z Politechniki Śląskiej,
 • Gwiazda Kształcenia (Teaching Star)Michał Dziekoński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • Gwiazda Marketingu (Marketing Star)Marta Foryś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Wschodząca Gwiazda (Rising Star)Anna Maria Jarosławska z Politechniki Wrocławskiej.

W konkursie Interstudent zwyciężyli:

 • w kategorii studia licencjackie student Politechniki Rzeszowskiej Vitalii Morskyi z Ukrainy,
 • w kategorii studia magisterskie studentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Shamiram Shammy Benjamin z USA,
 • w kategorii studia doktoranckie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Fatma Edemen z Turcji,

a nagrody specjalne otrzymali:

 • studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medyczny Tetiana Bezpalko z Ukrainy,
 • studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu,
 • studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Anna Caroline Zurbel z Niemiec.

W ostatnim dniu konferencji odbyła sesja plenarna pt. „Umiędzynarodowienie 2023 day by day - problemy, sprawozdania, komunikaty, podczas której zostały zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Krajową Reprezentację Doktorantów, IROs Forum oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom. IROs Forum jest działającą od 15 lat siecią Ekspertów z 28 polskich uczelni państwowych, wyróżniających się wysokim poziomem umiędzynarodowienia. Zrzeszeni w niej eksperci zajmują się na poziomie operacyjnym realizacją działań w obszarze umiędzynarodowienia w ramach realizacji strategii rozwoju uczelni, oraz kluczowych projektów, jak np. IDUB czy Uniwersytety Europejskie. Przewodnicząca IROs Forum Ewa Kiszka podkreśliła: „Rywalizacja o pozycję na światowym rynku edukacji wyższej, przyciąganie talentów i wiele innych wyzwań, takich jak pandemia czy wojna wskazują na konieczność intensyfikowania działań w kierunku „otwarcia na świat”, podnoszenia kompetencji naszych akademickich społeczności i dostosowywania się do realizacji postawionych sobie ambitnych celów. Eksperci IROs Forum zapewniają profesjonalne wsparcie, integrowanie ze społecznością akademicką międzynarodowych studentów, gości, naukowców, profesorów wizytujących, nauczycieli, doktorantów, stażystów oraz dążenie do spełniania międzynarodowych standardów”. Najważniejsze cele działania i inicjatywy Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom zaprezentował Marcin Witkowski. „Nasze Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się komunikacją i marketingiem na uczelniach, popularyzacją badań naukowych, których zadaniem jest czynienie uczelni otwartymi na szeroko rozumianą komunikację” – mówił. Dodał, że od kilkunastu lat PRom organizuje cykliczne konferencje, podczas których: „szkolimy się, aktualizujemy i wzbogacamy swoją wiedzę ekspercką i… networkujemy, a przede wszystkim wspieramy się nawzajem, uczymy od siebie i dzielimy doświadczeniami”.  Podkreślił także znakomite relacje zbudowane podczas konferencji, które integrują uczestników. „Dajmy przykład, jak robić dobry PR akademicki, jak dzielić się dobrymi praktykami”. Na koniec zaprosił wszystkich na XXXV jubileuszową Konferencję Stowarzyszenia PRom współorganizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski pt. „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.”, która odbędzie się 14-16 czerwca 2023 r. w Zielonej Górze.