15-lecie IROs FORUM

 

Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum w dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W wydarzeniu uczestniczą rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, przedstawiciele instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele NAWA, i oczywiście – Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. 

Uwadze polecamy panel dyskusyjny Trendy i wyzwania w umiędzynarodowieniu moderowany przez Dyrektora NAWA, dr. Dawida Kosteckiego, z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych  w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. 

Paneliści: Rektor AGH – prof. Jerzy Lis, Dyrektor Generalny FRSE – dr hab. Paweł Poszytek, Prezes Stowarzyszenia Prom – Anna Kiryjow-Radzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN – Przemysław Skrodzki, Przewodniczący RMN – dr Igor Kilanowski.

http://www.irosforum.pl/15lat/ 

 

Stowarzyszenie „PRom” składa IROs FORUM najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów! [kliknij]