Projekt Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki - Skills Above Borders

 

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki zapewnia ukraińskim studentom i młodym naukowcom integrację z polskim środowiskiem akademickim oraz dostarcza kompetencje z zakresu „Zawodów Przyszłości” - zarówno kompetencji psychospołecznych, mentoringu indywidualnego, warsztatów z robotyki, programowania i druku 3D. 

Projekt „Skills above Borders” umiejscowiony jest w ośrodkach akademickich, szkolnych i biznesowych na terenie całego kraju, a jego odbiorcą są studenci i młodzi naukowcy, którzy emigrowali z Ukrainy do Polski. Projekt zapewnia 20 najbardziej ambitnym uczestnikom: warsztaty z umiejętności miękkich, warsztaty z umiejętności biznesowych, warsztaty z robotyki i pomoce do warsztatów hardware – zestawy do nauczania robotyki, 3 miesięczny mentoring z naukowcem z Polski. Ponadto uczestnicy wezmą udział w praktykach w szkołach w grupach ukraińskojęzycznych lub rosyjskojęzycznych, gdzie będą doskonalić nabyte umiejętności oraz pełnić misję edukacyjną, pomagając w rozwoju talentów wśród młodych uchodźców.oraz udział w projektach studenckich dotyczących zmian klimatycznych na podstawie obserwacji danych satelitarnych. Studenci z Kół zrzeszonych przy Polskiej Agencji Kosmicznej nauczą ukraińskich studentów, jak pozyskiwać dane z konstelacji europejskich satelitów Sentinel. Dowiedzą się, jak szukać obszarów szczególnie zagrożonych suszą czy pożarem, sprawdzą kondycję roślinności i ryzyko zanikania rzek na skutek szkód górniczych. Wyciąganie wspólnych wniosków, także na bazie porównań obszarów Polski i Ukrainy będzie stanowić dla studentów z Ukrainy zarówno trening kompetencji komunikacji z polskim środowiskiem akademickim, ale także będą stanowiły solidny wkład do CV. W ramach projektu odbędą się także jednodniowe praktyki w firmach stosujących robotyzację, takich jak Mitsubshi Electric, Astor Robotic Center, czy Sygnis Technologies.

Zachęcamy do włączenia się w propagowanie akcji - udostępniajcie informacje u siebie!

Dzięki wsparciu mentorów powstały 24 filmy szkoleniowe, które Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki będzie publikować na Fanpage'u projektu Skills Above Borders, poszukując 20 najbardziej ambitnych studentów/doktorantów/młodych naukowców, zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zgłosić się do projektu można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://bit.ly/3SDaGDP

WIDEO

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.