Nagrody Stowarzyszenia PRom – zakończenie weryfikacji formalnej

 

Zakończono weryfikację formalną wszystkich zgłoszeń do konkursie Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. W trakcie weryfikacji weryfikowana była zgodność projektów z wymogami konkursu określonymi w regulaminie oraz kompletność zgłoszeń.

Do kolejnego etapu – oceny przez kapitułę konkursu – zakwalifikowano łącznie 66 Zgłoszeń, w tym w poszczególnych kategoriach:

  • Kreacja – 19 zgłoszeń 
  • Popularyzacja nauki – 18 zgłoszeń 
  • Uczelniane media – 15 zgłoszeń
  • Nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii nowe media – 11 zgłoszeń 
  • Media Relations – 3 zgłoszenia

61 to projekty zespołowe, a 5 jest indywidualnych z następujących uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Projekty zakwalifikowane formalnie

Ocenę zgłoszeń oraz wybór laureatów i laureatek rozpoczęła kapituła konkursu w składzie: Katarzyna Aleksy, Bartosz Dembiński, Katarzyna Idziak, dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Ewa Kiszka, dr Monika Koperska,  Adam Łaszyn, Cyprian Maciejewski, Natalia Osica, dr Bianka Siwińska, Edward Szewczak oraz Marcin Witkowski.

Laureaci konkursu w każdej z wyłonionych kategorii otrzymają pakiet działań wizerunkowych na rzecz zwycięskiej uczelni oraz statuetkę. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas XXXV. Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat”, która odbędzie się w Zielonej Górze.