Zapraszamy na XXXIV Konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, pt. 

 

„Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?”,

 

która odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2022 r. w Toruniu.

 

Konferencję organizujemy wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Partnerem strategicznym konferencji jest NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Wydarzenie patronatem objęli: KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, „Forum Akademickie”, Polskie Towarzystwo Retoryczne, IROs Forum, Perspektywy oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations.  

 

PROGRAM konferencji

Uczestnicy Konferencji będą mieć możliwość rozwoju swoich kompetencji dzięki wystąpieniom ekspertów zarówno z wiodących polskich ośrodków akademickich, jak i zagranicznych, takich jak Ivy LeagueBrown University oraz Harvard. Najlepszymi praktykami związanymi z komunikacją uniwersytecką w erze cyfrowej podzieli się z uczestnikami Brian E. Clarck, który kieruje komunikacją strategicznąBrown University, a Paul Andrew z Harvard University przedstawi wykład dotyczący strategii komunikacji na uczelniach badawczych.

Aktualne wyzwaniach związane z umiędzynarodowieniem przedstawi dyrektor Biura Programów dla Instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Katarzyna Aleksy. Ekspertka Urzędu Miasta Poznania Anna Wawdysz opowie o swoich doświadczeniach związanych z współpracą samorządu z uczelniami, m.in. w zakresie promocji Poznania, jako ośrodka akademickiego, realizacją programów dla młodych talentów i projektów podnoszenia jakości kształcenia. W trakcie tego wystąpienia zostaną poruszone tematy sieciowania, współpracy uczelni z samorządem, biznesem i otoczeniem społecznym oraz zaprezentowane dobre praktyki wychodzenia poza mury i utarte ścieżki uczelni w działaniach promocyjno-wizerunkowych.

Kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Ewa Kiszka spróbuje udowodnić, że świadome zarządzanie zmianą może nam bardzo pomóc i uniknąć tzw. wypalenia. Koordynatorka uczelniana programów i projektów: Erasmus+, Ready, Study, GO! Poland, Study in Poland, Study in Pomorskie, Model Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Model Równego Traktowania, opowie o zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia, w tym różnic międzykulturowych, marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych, internacjonalizacji uczelni, wprowadzaniu zmian jakościowych i nowych funkcji wspierających podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni.

Dr Beata Czechowska-Derkacz, specjalista PR, adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu Gdańskiego, podzieli się z uczestnikami wynikami badań sposobów komunikowania uczelni z otoczeniem w czasie pandemii. Rozmowa na temat wspólnego doświadczenia w czasie pandemii, analiza wyników badań, także zmian, jakie zaszły w mediach, będą okazją do podzielnie się dobrymi praktykami z zakresu trudnej komunikacji kryzysowej i komunikacji przyszłości.

Zespół Działu Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tworzą specjalistki i specjaliści w zakresie marketingu, budowania relacji, popularyzacji nauki, promocji, komunikacji oraz tworzenia i wykorzystania multimediów. W ostatnich latach jednym z ambitnych zadań Zespołu podporządkowanych misji wzmacniania wizerunku UMK jako uczelni badawczej, było stworzenie Portal Informacyjny UMK. O jego powstaniu i sprawnym funkcjonowaniu opowiedzą pracownicy sekcji: redakcyjnej, kreatywnej i promocyjnej.

 

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu to 740 zł dla osób stowarzyszonych i 1040 zł dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia „PRom”.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, którzy na co dzień dbają o wizerunek swoich instytucji – są rzecznikami, marketingowcami, redagują strony, serwisy, social media, pracują w obszarze komunikacji i promocji polskich uczelni.