Ewa
Kiszka

 

Uczelnia

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)

Stanowiska / funkcje
  • kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni GUMed
  • uczelniana koordynatorka programów: Erasmus+, Ready, Study, Go, Poland! Study in Poland, Study in Pomorskie
  • przewodnicząca International Relations Offices Forum (IROs Forum) w kadencjach 2012, 2023-2024; Członkini Komitetu Sterującego w kadencji 2021-2022
  • członkini organizacji: European Association for International Education (EAIE), sieci IROs Forum, Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”
Bio

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia uczelni, w tym współpracy i mobilności międzynarodowej, marketingu i promocji zagranicznej, podnoszenia kompetencji społeczności akademickiej w zakresie różnic międzykulturowych, wsparcia, budowania relacji i integracji zagranicznej części społeczności Uczelni.

Promuje GUMed za granicą, współorganizuje wyjazdy promocyjne, nawiązuje kontakty i tworzy sieci współpracy z instytucjami w obszarze szkolnictwa wyższego.

Organizuje i bierze udział w licznych konferencjach, warsztatach, daje wykłady i/lub prowadzi sesje m.in. na konferencjach Stowarzyszenia PRom, IROs Forum, dorocznych konferencjach „Studenci zagraniczni w Polsce”, publikuje teksty na temat umiędzynarodowienia uczelni.

Jest autorką i współtwórczynią wielu wydarzeń i kampanii realizowanych w Uczelni, mających na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych społeczności Uczelni oraz wsparcia i integracji zagranicznej części społeczności GUMed, w tym m.in. kampanii „Kultura Szacunku”, Roku Komunikacji i Integracji Społeczności GUMed, kampanii „Różni i Równi”.

W konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2018 organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zdobyła tytuł Gwiazdy Marketingu.