Piotr
Szczepański

 

Uczelnia

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Stanowiska / funkcje (wybrane)
 • prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • adiunkt w Akademii Wojsk Lądowych
 • członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PRom (od lutego 2008)
 • opiekun Naukowego Koła Mediów i Komunikacji Społecznej (MIKS) AWL
 • ekspert Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Bio

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie, którą ukończyłem z pierwszą lokatą. Rozwinięciem moich zainteresowań były studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing (ukończone z wyróżnieniem). Tam też zacząłem się bliżej interesować tematyką związaną z wizerunkiem instytucji. Jestem absolwentem Studiów Podyplomowych Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Celem uporządkowania i zdobycia nowej wiedzy brałem udział w kursach i szkoleniach z zakresu m.in.: komunikacji społecznej i kontaktów z mediami oraz kreowania wizerunku.

W 2019 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Tytuł dysertacji doktorskiej „Wizerunek Akademii Wojsk Lądowych w kontekście postrzegania bezpieczeństwa publicznego przez społeczność Wrocławia”.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem komunikowaniem się organizacji, kreowaniem wizerunku i kontaktów z mediami. W codziennej ponad jedenastoletniej praktyce realizowałem cele przypisane PR (m.in. kreowanie wizerunku instytucji poprzez przekazywanie informacji do otoczenia na ich temat, np. z wykorzystaniem liderów opinii, zarządzenie informacją mające na celu wykreowanie w świadomości odbiorcy konieczności ich istnienia i integralności z otoczeniem poprzez wytworzenie zaufania i pozytywnego wizerunku, a także efektywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną).

Od 2008 r. jestem członkiem stowarzyszenia „PRom” - Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich.

Jestem współautorem projektu „Model of Community Promotion”, który zdobył drugą nagrodę w Europie w konkursie EUPRIO AWARD za najlepsze przedsięwzięcie public relations, realizowane przez specjalistów z wyższych uczelni.

WYKSZTAŁCENIE, KURSY I SZKOLENIA

 • Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych
 • Politechnika Wrocławska, magister inżynier, Zarządzanie
 • Wyższa Szkoła Oficerska imienia Tadeusza Kościuszki, inżynier
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Studia Podyplomowe w Zakresie Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego,
 • Szkolenie medialne dla oficerów prasowych
 • Szkolenie II stopnia z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami
 • Public Relations jako element kreowania wizerunku Wojska Polskiego w miejscu funkcjonowania jednostki wojskowej
 • Nowe technologie w promocji wyższej uczelni. Warsztaty i trening praktycznych zastosowań
 • Uczelnia a otoczenie. Relacje uczelni wyższych z samorządem, mediami i biznesem. Relacje personalne: warsztaty treningu osobistego w zawodach Public Relations
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu
 • Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu
 • Strategie komunikacyjne uczelni w erze cyfrowej
 • Uczelni polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych
 • Warsztaty doskonalące z zakresu współpracy z mediami
 • Kurs kwalifikacyjny w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia o stopniu etatowym ppłk/kmdr por.
 • Fundusze na cele rozwojowe
 • Zarządzanie strategiczne i finansowe
 • Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji
 • Kurs z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami
 • Warsztaty filmowo-fotograficzne dla filmowców i fotografików z instytucji i jednostek wojskowych
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w ramach istniejących procesów zarządczych na poziomie Resortu Obrony Narodowej
 • 40-godzinny Kurs Google „Podstawy marketingu internetowego”
 • Intensywny kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

WYBRANE ARTYKUŁY  

 • Szczepański P., Kanik T., Komunikacja kryzysowa w czasie pandemii Covid-19 [w:] Logistic and Transport, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocław 2023 (artykuł złożony) 
 • Szczepański P., Postawy moralne i mechanizmy ich zmian  [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne tom XIII Dylematy moralne w służbach mundurowych, red. nauk.: Grabińska T., Piotr Szczepański, AWL, Wrocław 2023 (artykuł złożony)
 • Szczepański P., Kanik T., Człowiek jako kluczowy element bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne tom XII Splot zagrożeń naturalnych i kulturowych, red. nauk.: Grabińska T., Szczepański P., AWL, Wrocław 2022
 • Szczepański P., Kanik T., Communication of a leader [w:] Logistic and Transport, Vol 51, No 3-4 (2021), p. 113-127
 • Szczepański P., Pacer M., Wpływ wizerunku na postrzeganie bezpieczeństwa [w:] Wyzwania współczesnej Agory, red. nauk.: Adamczyk M., Makuch Sz., Siekierka M., Wrocław 2021, ISBN 978-83-64863-19-6
 • Szczepański P., Wizerunek Akademii Wojsk Lądowych w realnej i wirtualnej przestrzeni społecznej, monografia, AWL, Wrocław 2021
 • Szczepański P., Pacer M., Impact of the Covid-19 Pandemic on Education-A Case from a Military Academy [w:] Research and Innowation Forum 2021, red. nauk.: Anna Visvizi A., Troisi O., Saeedi K., Springer 2021
 • Szczepański P., Stratcom & Communication Coherence in the Polish Armed Forces [w:] Artificial Intelligence and Its Contexts. Security, Business and Governance, red. nauk: Visvizi A, Bodziany M., Springer 2021
 • Szczepański P., Grabska K., Wpływ manipulowania informacją na warstwy bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne tom X Wojna informacyjna a wojna kulturowa, red. nauk.: Grabińska T., AWL, Wrocław 2021
 • Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne tom IX Zagrożenia miękkim i twardym przymusem, red. nauk.: Grabińska T., Szczepański P., AWL, Wrocław 2020, ISBN 978-83-66299-16-0
 • Szczepański P., Wpływ komunikacji medialnej na bezpieczeństwo personalne, społeczne i narodowe [w:]  Bezpieczeństwo strukturalne tom VIII Struktura warstwowa bezpieczeństwa, red. nauk.: Grabińska T., Kuźniar Z., AWL, Wrocław 2020, s. 79-89, ISBN 978-83-66299-15-3
 • Ścibiorek Z., Szczepański P., Żukowski P. Społeczno-terytorialna optyka postrzegania i zarządzania bezpieczeństwem, AWL, Wrocław 2020, Punktacja MNiSW: 100.000, p-ISBN: 978-83-66299-11-5
 • Kaczmarczyk B., Nowicka I., Demkowicz A., Kamińska-Zabierowska M., Szczepański P., Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym : 123/WNB/47/2019: sprawozdanie z badań, Wrocław: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, 2019
 • Szczepański P., Fake News - Phenomenon, Results, Education, Turkish Online Journal of Educational Technology, 2019, vol. 2, spec. iss., pp (5 pkt.), 162-170
 • Kaczmarczyk B., Dąbrowska M., Szczepański P., Nowicka I., Online Hate Speech and the Safety of Internet Users, Security Dimensions: International & National Studies, 2019, No. 31, p-ISSN: 2353-7000 (5 pkt.), 139-159
 • Szczepański P. Kaczmarczyk B., Dąbrowska M., Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona Nr 32 (3) / 2019, Legnica 2019, s. 201-211, wykaz czasopism naukowych MNiSW część B w poz. 2121 (5 pkt.), ISSN 1896-8333, e-ISSN 2449-9013)
 • Szczepański P., Organizacja - podstawowe pojęcia [w:] Podstawy zarządzania, red. nauk.: Kożuch A., Balcerzyk D., Balcerzyk R., AWL, Wrocław 2017, s. 25-49, p-ISBN: 978-83-65422-62-0
 • Szczepański P., Education offer of civil-military higher-level institutions using MALF in Wroclaw as an example, 2016, vol. 48, nr 2(180), s. 121-138, p-ISSN: 1731-8157, e-ISSN: 2300-0090