Stowarzyszenie „PRom” i NAWA – kolejny krok we współpracy na rzecz umiędzynarodowiania polskich uczelni

 

Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” rozwija się i przynosi kolejne korzyści dla edukacji wyższej w Polsce. NAWA jest instytucją rządową, która zajmuje się promocją i wsparciem międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, a także mobilnością studentów, naukowców i pracowników naukowych. Stowarzyszenie „PRom” z kolei skupia się na promocji i komunikacji uczelni polskich, w tym na promowaniu oferty edukacyjnej, wizerunku uczelni i rekrutacji studentów.

Korzyści ze współpracy

Działania na rzecz wizerunku edukacji w Polsce: razem, NAWA i Stowarzyszenie „PRom” podejmują działania na rzecz promocji wizerunku polskiego systemu edukacji wyższej, co może przyczynić się do zwiększenia liczby zagranicznych studentów i naukowców wybierających Polskę jako miejsce studiów i badań.

Wydarzenia szyte na miarę

Współpraca w organizacji wydarzeń: NAWA i Stowarzyszenie „PRom” planują organizację wspólnych webinariów i szkoleń, które będą wspierać pracowników uczelni w promocji polskich uczelni i zachęcą zagranicznych studentów do studiowania w Polsce.

Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” dąży do promocji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, zwiększenia mobilności akademickiej oraz podniesienia atrakcyjności Polski jako celu edukacji dla studentów zagranicznych.

Spotkanie

Kto?

 Kiedy i gdzie?

 20 czerwca 2023 r. w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.