KSIĄŻKA DLA RZECZNIKÓW AUTORSTWA CZŁONKÓW PROM-U

2015 ksiazka rzecznikRzecznik prasowy – oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, książka pod redakcją Beaty Czechowskiej-Derkacz i Marka Zimnaka jest adresowana do studentów, adeptów działów komunikacji w firmach, pracowników biur rzecznika prasowego i samych rzeczników oraz wszystkich, którzy z racji zajmowanego stanowiska w korporacji, na uczelni bądź instytucji samorządowej zabierają głos publicznie, mogą mieć stałe lub sporadyczne kontakty z mediami, jak również odpowiadają za publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych prezentujących organizację, dla której pracują.

Książka  jest między innymi efektem zaskakującej konstatacji związanej z dużą liczbą publikacji na temat – wciąż uznawanej za młodą – dziedziny, jaką jest public relations. O ile publikacji związanych z tym obszarem jest bardzo dużo, wiele z nich to znaczące i ważne pozycje w literaturze przedmiotu, o tyle tomów dedykowanych pracy rzecznika prasowego jest niewiele. Najczęściej to artykuły publikowane w branżowych czy naukowych czasopismach.

Publikacja, która właśnie się ukazała nakładem Wydawnictwa DIFIN, obejmuje szeroki obszar działań rzecznika prasowego – od praktycznych sugestii w zakresie współpracy z mediami po teoretyczne aspekty miejsca i roli specjalisty public relations w organizacji.  Ważną część zajmują zagadnienia prawne oraz dyplomatyka firmowa. Całość podzielona jest na cztery czytelne działy – komunikacja, narzędzia rzecznika, prawo, dyplomatyka i  savoir-vivre – i składa się na obraz dobrego specjalisty do spraw komunikacji, który  sprawnie buduje relacje ze światem zewnętrznym, a dla swoich przełożonych i współpracowników jest autorytetem i ekspertem.

Autorzy, którzy przygotowali niniejszy tom – Beata Czechowska-Derkacz i Marek Zimnak, którzy są jednocześnie redaktorami naukowymi tomu oraz Monika Brzozowska, Marlena Sosnowska i Wojciech Szymczak zajmują się opisywaną tematyką od lat. Swoją wiedzą i umiejętnościami służyli i nadal służą poważnym podmiotom obecnym na korporacyjnej i społecznej mapie kraju. Podjęli wyzwanie refleksji teoretycznej nad rosnącą rolą ekspertów ds. komunikacji, ale najważniejszy pozostaje aspekt praktyczny. Nie rozstrzygają definicyjnych sporów, wzajemnych relacji między na przykład marketingiem a public relations. Badacze mają zróżnicowane opinie, autorzy prezentują jedynie w podstawowym zakresie naukowe i praktyczne postawy wobec tych zjawisk. Główny cel, jaki im przyświecał, to pomoc w sprawnej asymilacji wiedzy i płynnym przekształceniu jej w umiejętności potrzebne specjaliście szeroko rozumianej komunikacji. Także zawsze wówczas, kiedy niełatwe jest znalezienie równowagi pomiędzy możliwościami, jakie pozostają w zasięgu rzecznika prasowego, a oczekiwaniami organizacji, którą reprezentuje.

Na uwagę zasługuje fakt, że w praktycznych aspektach książki redaktorzy naukowi tomu, od lat związani ze Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”,  korzystali także z wiedzy, uwag i doświadczenia członków stowarzyszenia. A jest to jedna z największych branżowych organizacji, reprezentujących rzeczników prasowych i pracowników biur promocji uczelni wyższych,

Fragmenty recenzji

Dr hab. Marcin Brocki, Uniwersytet Jagielloński
 „W ponowoczesnej płynnej rzeczywistości, jak określa współczesność Zygmunt Bauman, uprzywilejowaną rolę w mechanizmach reprodukcji społecznej uzyskuje kategoria eksperta – planowanie, kontrola oraz ulepszanie sposobów zarządzania niemal każdą sferą życia społecznego nigdy nie była tak głęboka, jak jest dziś. Na rzeczywistość nie można się obrażać – skoro tak jest, należy solidnie „wyprodukować eksperta”, który nie tylko będzie działał jak trybik sprawnej maszynerii, ale potrafił również krytycznie tę maszynerię analizować. W tej funkcji recenzowana praca spełnia się znakomicie. Ekspertem jest w tym przypadku „rzecznik prasowy”, a jego „skrzynka z narzędziami”, którą publikacja proponuje, obejmuje zestaw daleko wykraczający poza to, w co na ogół starano się go wyposażać (…)”.

Prof. UG dr hab. Dorota Simpson, Uniwersytet Gdański
„Autorzy to osoby zarówno z dużym doświadczeniem praktycznym z zakresu PR, jak i naukowym, co sprawia, że recenzowana pozycja zasługuje na szczególne uznanie,  a równocześnie wypełnia lukę w literaturze przedmiotu (…). Krótki przegląd dorobku, doświadczenia i aktywności zawodowej autorów skłania do stwierdzenia, że ich kompetencje i profesjonalizm pozwoliły na powstanie wartościowej pod względem merytorycznym pozycji, odznaczającej się tak walorami poznawczymi, jak i aplikacyjnymi”.
Szkolimy się!

  Za nami XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?” PRom to...

Read More ...

Wybraliśmy zarząd na kadencję 2022 - 2025

  Here we go again! w trakcie konferencji w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego przeprowadziliśmy wybory do władz Stowarzyszenia. Zarząd pełniący swoje obowiązki 2018 - 2022 otrzymał...

Read More ...

Manifest Popularyzatora Nauki - już gotowy.

  Manifest Popularyzatora Nauki określa takie kwestie, jak, m.in. to kim w Polsce jest popularyzator nauki, jakie kompetencje powinien posiadać, jakie wyzwania stoją przed popularyzatorami. Dokument wypracowali...

Read More ...

Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - zapraszany na konferencję!

  Zapraszamy na XXXIV Konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, pt.    „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?”,   która...

Read More ...

Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę

  31 marca, podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” sesję Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni „PRom” poprowadzi prezeska – Anna Kiryjow-Radzka. Do dyskusji zostali zaproszeni...

Read More ...

Uczelnie solidarne z Narodem Ukrainy

  W obliczu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polskie uczelnie solidaryzują się z Ukrainą i reagują nie tylko na poziomie słów wsparcia dla naszych Przyjaciół wyrażonych w apelach i...

Read More ...

Kongres Nauka i Media 2022 - zaproszenie do udziału

  3 marca 2022 w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki organizuje Kongres Nauka i Media 2022 - pomóż współtworzyć Manifest Popularyzatora Nauki!Zgłoszenia...

Read More ...

Akcja: covidchallenge

  Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN wraz z firmą Planet Partners organizują akcję, której celem jest rozwiązanie problemów potrzeb służby zdrowia niezbędnych do zatrzymania epidemii...

Read More ...

Akademia Internacjonalizacji - szkolenia

  Akadamia Internacjonalizacji  zaprasza na kolejne szkolenia, tym razem online:2 kwietnia 2020 r. Różnice i komunikacja międzykulturowa - Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy...

Read More ...

Znamy najlepszych popularyzatorów nauki 2019

  Od kilkunastu lat serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują konkurs Popularyzator Nauki. W konkursie nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które nie...

Read More ...

Trudny student zagraniczny - różnice i komunikacja międzykulturowa

  Zapraszamy na kolejne z cyklu szkoleń organizowanych przez  Akademia Internacjonalizacji. Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z...

Read More ...

MASTER OF MARKETING AND RECRUTIMENT - SZKOLENIE

Dlaczego warto wysyłać newsletter do kandydatów na studia? Co to jest mystery shopping i jak wypadają w tej kwestii polskie uczelnie? Jak social media wpływają na rekrutację zagraniczną?Na te i inne...

Read More ...

GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA 2020 PRZYZNANE!

Już po raz trzeci zostały wręczone Nagrody Środowiskowe - Gwiazdy Umiędzynarodowienia. Nagrody przyznawane są osobom wybitnie zasłużonym w badaniach nad internacjonalizacją, w zarządzaniu procesem...

Read More ...

58 UCZELNI PODPISAŁO 17 WRZEŚNIA 2019 W KRAKOWIE DEKLARACJĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa - podsumował minister nauki Jarosław Gowin.Na Kongresie organizowanym...

Read More ...

KONGRES SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUKI 17 WRZEŚNIA 2019 R.

 Zapraszamy do udziału w Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie, który odbędzie się 16 i 17 września 2019 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w...

Read More ...

OBRAZ. WIZERUNEK. MARKETING

Podczas otwierającego konferencję panelu eksperckiego moderowanego przez dr hab. Agnieszkę Kampkę – sekretarz PTR – zaproszone panelistki dyskutowały o najbardziej aktualnych trendach w komunikacji...

Read More ...

16.05.2019 - UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku -...

Read More ...

HOW TO ATTRACT AMERICAN STUDENTS TO POLISH UNIVERSITIES?

Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu Direct to internationalization pt. How to attract American students to Polish universities? Konferencja jest organizowana przez NAWA oraz Polsko-Amerykańską...

Read More ...

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - AKADEMIA INNOWACJI DLA UCZELNI 2020

Już 15 lutego w Warszawie, pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich i Przewodniczącego KRASP odbędzie się druga edycja Akademii Innowacji dla Uczelni 2020.Celem Akademii Innowacji jest zebranie w...

Read More ...

OBRAZ. WIZERUNEK. MARKETING.

Konferencja naukowa Stowarzyszenia "PRom" i Polskiego Towarzystwa RetorycznegoJuż 14-15 marca 2019 r. zapraszamy na kampus SGGW w Warszawie, gdzie odbędzie się współorganizowana przez "PRom" i PTR Konferencja...

Read More ...

OLEKSANDR ZAKHARCHUK - GWIAZDĄ MARKETINGU 2019!

Z wielką radością przekazujemy informację, że tytuł Gwiazdy Marketingu / Marketing Star 2019 zdobył Członek Zarządu Stowarzyszenia PRom ds. internacjonalizacji! Oleksandr odpowiada za kwestie...

Read More ...

DZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI UMK W TORUNIU - LAUREATEM WYRÓŻNIENIA IM. RED. TOMASZA TRZCIŃSKIEGO

Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został laureatem wyróżnienia im. red. Tomasza Trzcińskiego za najlepszą politykę informacyjną. Nagrodę przyznawaną przez...

Read More ...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ "STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019"

Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbędzie się 17-18 stycznia 2019 roku w...

Read More ...

POLSKIE UCZELNIE W ŚWIATOWEJ PERSPEKTYWIE

Możliwości stworzone przez ustawę 2.0 do zwiększenia międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni i poprawy ich pozycji to główny temat konferencji "Polskie uczelnie w światowej...

Read More ...

SPOTKANIE REKTORÓW SZKÓŁ POLSKICH W WARSZAWIE

30 września 2018 r. na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odbyło się w Warszawie Spotkanie Rektorów Szkół Polskich oraz środowiska...

Read More ...

EDU IT TRENDS - KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez...

Read More ...

„DZIEŃ INTERNACJONALIZACJI” NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

Drodzy PRomowicze,w środę 20 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach po raz kolejny odbędzie się „Dzień Internacjonalizacji” - cykliczne wydarzenie, którego głównym celem jest...

Read More ...

KSIĄŻKA DLA RZECZNIKÓW AUTORSTWA CZŁONKÓW PROM-U

  Rzecznik prasowy – oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, książka pod redakcją Beaty Czechowskiej-Derkacz i Marka Zimnaka jest adresowana do studentów, adeptów działów...

Read More ...