O wyzwaniach internacjonalizacji podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”

Cykliczna Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” to najważniejsze i największe wydarzenie dla osób zajmujących się internacjonalizacją nauki i szkolnictwa wyższego, które zgromadziło ponad 200 uczestników.. Jej organizatorami są Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz KRASP. W tym roku gospodarzem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć przedstawicieli Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom, które współorganizowało jeden z paneli.  

W trakcie konferencji odbyło się kilkanaście sesji plenarnych, gala nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” i konkursu INTERSTUDENT, równoległe posiedzenie Prezydium KRASP i spotkanie uczelni programu „Incubating Freedom”.

Obecnie liczba studentów z zagranicy w Polsce sięga blisko 90 tys. Z dyskusji prowadzonej podczas konferencji wynika, że wojna w Ukrainie ma wpływ na postrzeganie Polski jako potencjalnego kraju studiowania. Na studia w naszym kraju decyduje się mniej osób z Europy zachodniej, a więcej z Azji i Afryki. O zmieniającej się strukturze wymiany międzynarodowej dyskutowali przedstawiciele uczelni wyższych z całego kraju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz goście specjalni, m.in. ambasadorzy i przedstawiciele instytucji rządowych.

Poruszone zostały wszystkie kluczowe problemy, przed którymi stoi dziś polskie szkolnictwo wyższe w kontekście internacjonalizacji. Dyskutowano przede wszystkim o wyzwaniach związanych z wojną w Ukrainie, ale też o kierunkach rozwoju uniwersytetów europejskich. Omówiono półmetek inicjatywy IDUB, umiędzynarodowienie studiów medycznych i edukację w zakresie IT. Uczestnicy poznali plany rozwojowe MEiN, programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, plany i pomysły Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE)

Panel o komunikacyjnym wymiarze uniwersytetów europejskich czyli „work package” był znakomitą okazją do zaznaczenie obecności Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom. Wśród panelistów znaleźli się dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki, Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, UnaEuropa, Magdalena Sikorska  z Politechniki Poznańskiej (lider Eunice) oraz przedstawiciel Stowarzyszenia PRom Marcin Witkowski  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, EPICUR jednocześnie moderujący dyskusję. Trudne zadanie zoperacjonalizowania zagadnień, wokół których toczyła się dyskusja, zostało wykonane z dbałością nie tylko o szczegóły codziennej praktyki, którą na co dzień rozumieją współpracujący w ramach swoich sojuszów (Una Europa, Eunice, Epicur) paneliści, ale także w trosce o instytucjonalne wsparcie dzięki programom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, o których mówił dyrektor NAWA. Poruszono nie tylko tematy struktur roboczych, pakietów zadań i budżetów, ale także tematy bliskie każdemu członkowi PRomu, tj. najlepszych praktyk z zakresu komunikacji zewnętrznej, promocji sojuszu wewnątrz uczelni i wśród uczelni polskich, z których część już aplikowała i została przyjęta do europejskich konsorcjów. O tym, jak dzielić zadania i co z nich wynika, gdy uczelnie zmagają się z wyzwaniami, również technicznymi, mówili wszyscy paneliści. Reprezentujący prezeskę Stowarzyszenia Annę Kiryjow-Radzką członek Komisji Rewizyjnej PRom Marcin Witkowski podkreślił w podsumowaniu: „O ile F. Macron rozpoczął swoje słynne sorbońskie przemówienie z września 2017 r. stwierdzeniem, że przyszedł tam, aby rozmawiać o Europie, o tyle uczestnicy panelu w Białymstoku przyszli, aby rozmawiać o tym, jak w praktyce komunikacyjnej uczelni wygląda wdrażanie idei uniwersytetów europejskich”.  Kontynuacja tej dyskusji odbędzie się najpóźniej w przyszłym roku w Poznaniu.

Piękną scenerią wieczornej gali był barokowy Pałac Branickich (siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) Podczas tej uroczystości wręczono nagrody przyznane w dwóch konkursach: w VI edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia oraz XIII edycji konkursu Interstudent. Galę uświetnił występ Alicji Grabowskiej z zespołem.

Wyróżnieni nagrodą Gwiazdy Umiędzynarodowienia w 2023 r. zostali:

 • Wybitna Gwiazda (Distinguished Star) Mykhailo Zgurovsky z Politechniki Kijowskiej,
 • Gwiazda Zarządzania (Management Star)Anna Jurkowska-Zeidler z Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Gwiazda Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Star)prof. Piotr Nawrot z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Gwiazda Badań (Research Star) Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego,
 • Gwiazda Rozwoju (Development Star)Magdalena Kudewicz-Kiełtyka z Politechniki Śląskiej,
 • Gwiazda Kształcenia (Teaching Star)Michał Dziekoński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • Gwiazda Marketingu (Marketing Star)Marta Foryś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Wschodząca Gwiazda (Rising Star)Anna Maria Jarosławska z Politechniki Wrocławskiej.

W konkursie Interstudent zwyciężyli:

 • w kategorii studia licencjackie student Politechniki Rzeszowskiej Vitalii Morskyi z Ukrainy,
 • w kategorii studia magisterskie studentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Shamiram Shammy Benjamin z USA,
 • w kategorii studia doktoranckie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Fatma Edemen z Turcji,

a nagrody specjalne otrzymali:

 • studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medyczny Tetiana Bezpalko z Ukrainy,
 • studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Amaliya Iskhakova z Uzbekistanu,
 • studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Anna Caroline Zurbel z Niemiec.

W ostatnim dniu konferencji odbyła sesja plenarna pt. „Umiędzynarodowienie 2023 day by day - problemy, sprawozdania, komunikaty, podczas której zostały zaprezentowane nowe inicjatywy i działania prowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Krajową Reprezentację Doktorantów, IROs Forum oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom. IROs Forum jest działającą od 15 lat siecią Ekspertów z 28 polskich uczelni państwowych, wyróżniających się wysokim poziomem umiędzynarodowienia. Zrzeszeni w niej eksperci zajmują się na poziomie operacyjnym realizacją działań w obszarze umiędzynarodowienia w ramach realizacji strategii rozwoju uczelni, oraz kluczowych projektów, jak np. IDUB czy Uniwersytety Europejskie. Przewodnicząca IROs Forum Ewa Kiszka podkreśliła: „Rywalizacja o pozycję na światowym rynku edukacji wyższej, przyciąganie talentów i wiele innych wyzwań, takich jak pandemia czy wojna wskazują na konieczność intensyfikowania działań w kierunku „otwarcia na świat”, podnoszenia kompetencji naszych akademickich społeczności i dostosowywania się do realizacji postawionych sobie ambitnych celów. Eksperci IROs Forum zapewniają profesjonalne wsparcie, integrowanie ze społecznością akademicką międzynarodowych studentów, gości, naukowców, profesorów wizytujących, nauczycieli, doktorantów, stażystów oraz dążenie do spełniania międzynarodowych standardów”. Najważniejsze cele działania i inicjatywy Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni PRom zaprezentował Marcin Witkowski. „Nasze Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się komunikacją i marketingiem na uczelniach, popularyzacją badań naukowych, których zadaniem jest czynienie uczelni otwartymi na szeroko rozumianą komunikację” – mówił. Dodał, że od kilkunastu lat PRom organizuje cykliczne konferencje, podczas których: „szkolimy się, aktualizujemy i wzbogacamy swoją wiedzę ekspercką i… networkujemy, a przede wszystkim wspieramy się nawzajem, uczymy od siebie i dzielimy doświadczeniami”.  Podkreślił także znakomite relacje zbudowane podczas konferencji, które integrują uczestników. „Dajmy przykład, jak robić dobry PR akademicki, jak dzielić się dobrymi praktykami”. Na koniec zaprosił wszystkich na XXXV jubileuszową Konferencję Stowarzyszenia PRom współorganizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski pt. „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.”, która odbędzie się 14-16 czerwca 2023 r. w Zielonej Górze.

 

 

Wspólnie o wyzwaniach

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line PRom, IROs i SFD – 8 września 2023 r. w godzinach 13:00-15:00 – spotkanie trójstronne naszych organizacji będzie okazją do tego, aby się wzajemnie poznać,...

Read More ...

Stowarzyszenie „PRom” i NAWA – kolejny krok we współpracy na rzecz umiędzynarodowiania polskich uczelni

  Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” rozwija się i przynosi kolejne korzyści dla edukacji wyższej w Polsce. NAWA...

Read More ...

„PRom”, IROs Forum i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – oficjalny start współpracy

  Współpraca trójstronna stwarza wiele szans i możliwości. Szefowe trzech kluczowych organizacji spotkały się w SGGW, aby rozmawiać o przyszłości branży. Spotkanie Kto? Dr hab. Katarzyna...

Read More ...

Zapraszamy na EUPRIO – 27-30 sierpnia | Wiedeń

  Na konferencji EUPRIO poznasz aktualne trendy i najlepsze praktyki międzynarodowe. Eksperci z całej Europy będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed uniwersyteckimi biurami komunikacji w czasach...

Read More ...

Prezeska „PRom” w Kapitule Konkursu PR Wings

  Konkurs PR Wings wyłania i nagradza najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i public relations. Promuje profesjonalne i etyczne praktyki w tym...

Read More ...

„Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” – XXXV Konferencja „PRom”

  Fascynujące warsztaty i dyskusje na konferencji były doskonałą okazją do rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy blisko 100 osób związanych zawodowo z komunikowaniem i promowaniem polskich uczelni....

Read More ...

Najlepsze projekty PR i promocyjne w Polsce nagrodzone!

Znamy zwycięzców Nagród Stowarzyszenia „PRom” Media Relations Śniadania Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytet Łódzki Zespół w składzie: Marcin Kowalczyk, Iwona Ptaszek-Zielińska Śniadania...

Read More ...

Nagrody Stowarzyszenia PRom – zakończenie weryfikacji formalnej

  Zakończono weryfikację formalną wszystkich zgłoszeń do konkursie Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. W trakcie weryfikacji weryfikowana była zgodność projektów z wymogami...

Read More ...

100 zgłoszeń w konkursie Nagrody Stowarzyszenia PRom!

14 kwietnia 2023 r.  zakończyliśmy nabór zgłoszeń w konkursie Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – wpłynęło do nas 100...

Read More ...

Czerwcowa konferencja - zapisy ruszyły!

  „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” – zapraszamy na współorganizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski i Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” konferencję, która odbędzie się w dniach...

Read More ...

Kapituła Nagród Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Z dumą przedstawiamy 12-osobą Kapitułę, która będzie oceniała projekty zgłoszone w tegorocznej edycji konkursu Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, w którym nagradzamy...

Read More ...

Kawa z IROs – o komunikacji i promocji nauki i edukacji w globalnej rzeczywistości

  Stowarzyszenie „PRom” i IROS Forum zacieśniają współpracę!   Pierwsza w nowej kadencji „Kawa z IROs” była okazją do spotkania dwóch siostrzanych i komplementarnych organizacji, które współpraca daje efekt...

Read More ...

Perspektywy Women in Tech Summit 2023

  Fundacja Edukacyjna Perspektywy, nasz wieloletni partner, organizuje piątą już edycję największej w Europie i Azji konferencji dla kobiet w nowych technologiach Perspektywy Women in Tech Summit 2023, Wydarzeniu...

Read More ...

Nagrody Stowarzyszenia PRom wracają! Ogłaszamy konkurs.

  Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, w którym nagradzamy działania komunikacyjne, informacyjne i promocyjne prowadzone przez i...

Read More ...

O wyzwaniach internacjonalizacji podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”

Cykliczna Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” to najważniejsze i największe wydarzenie dla osób zajmujących się internacjonalizacją nauki i szkolnictwa wyższego, które zgromadziło ponad 200...

Read More ...

Już dziś zapraszamy na naszą czerwcową konferencję!

  „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” - zapraszamy na współorganizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski i Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” konferencję, która odbędzie się w dniach...

Read More ...

Kongres Nauka i Media 2022

    Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” wspiera budowanie mostów między nauką a mediami. Stowarzyszenie „PRom” patronowało projektom Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki - „Szkolenia...

Read More ...

III edycja Konferencji Etyka PR

  Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” patronowało...

Read More ...

Polskie szkolnictwo wyższe – uczelnie otwarte na świat

  15 lat IROs Forum to ważne wydarzenie, które pokazało, jak istotne w dzisiejszym świecie jest globalne podejście do komunikowania uczelni – uczelni otwartych na świat. W panelu dyskusyjnym „Trendy i...

Read More ...

15-lecie IROs FORUM

  Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum w dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica...

Read More ...

Projekt Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki - Skills Above Borders

  Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki zapewnia ukraińskim studentom i młodym naukowcom integrację z polskim środowiskiem akademickim oraz dostarcza kompetencje z zakresu „Zawodów Przyszłości” - zarówno kompetencji...

Read More ...

NAWA zaprasza na konferencję - 20.10. 2022, Kraków

20 października 2022, w Krakowie (Aula Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH) odbędzie się organizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej konferencja: „Welcome to Poland –...

Read More ...

Jak prowadzimy działania w obszarze komunikacji - perspektywa międzynarodowa

Prof. Dr. Mike S. Schäfer z Uniwersytetu w Zurychu prowadzi badanie, którego celem jest zbadanie praktyk, wyzwań i rozwoju w zakresie komunikacji instytucji szkolnictwa wyższego. Zachęcamy do...

Read More ...

Anna Rolczak w komitecie sterującym EUPRIO

  Anna Rolczak, członkini Zarządu Stowarzyszenia „PRom”, kierująca Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego została wybrana do komitetu sterującego EUPRIO (European Association of Communication...

Read More ...

Szkolimy się!

  Za nami XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?” PRom to...

Read More ...

Wybraliśmy zarząd na kadencję 2022 - 2025

  Here we go again! w trakcie konferencji w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego przeprowadziliśmy wybory do władz Stowarzyszenia. Zarząd pełniący swoje obowiązki 2018 - 2022 otrzymał...

Read More ...

Manifest Popularyzatora Nauki - już gotowy.

  Manifest Popularyzatora Nauki określa takie kwestie, jak, m.in. to kim w Polsce jest popularyzator nauki, jakie kompetencje powinien posiadać, jakie wyzwania stoją przed popularyzatorami. Dokument wypracowali...

Read More ...

Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - zapraszany na konferencję!

  Zapraszamy na XXXIV Konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, pt.    „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?”,   która...

Read More ...

Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę

  31 marca, podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” sesję Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni „PRom” poprowadzi prezeska – Anna Kiryjow-Radzka. Do dyskusji zostali zaproszeni...

Read More ...

Uczelnie solidarne z Narodem Ukrainy

  W obliczu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polskie uczelnie solidaryzują się z Ukrainą i reagują nie tylko na poziomie słów wsparcia dla naszych Przyjaciół wyrażonych w apelach i...

Read More ...

Kongres Nauka i Media 2022 - zaproszenie do udziału

  3 marca 2022 w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki organizuje Kongres Nauka i Media 2022 - pomóż współtworzyć Manifest Popularyzatora Nauki!Zgłoszenia...

Read More ...

Akcja: covidchallenge

  Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN wraz z firmą Planet Partners organizują akcję, której celem jest rozwiązanie problemów potrzeb służby zdrowia niezbędnych do zatrzymania epidemii...

Read More ...

Akademia Internacjonalizacji - szkolenia

  Akadamia Internacjonalizacji  zaprasza na kolejne szkolenia, tym razem online:2 kwietnia 2020 r. Różnice i komunikacja międzykulturowa - Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy...

Read More ...

Znamy najlepszych popularyzatorów nauki 2019

  Od kilkunastu lat serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują konkurs Popularyzator Nauki. W konkursie nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które nie...

Read More ...

Trudny student zagraniczny - różnice i komunikacja międzykulturowa

  Zapraszamy na kolejne z cyklu szkoleń organizowanych przez  Akademia Internacjonalizacji. Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z...

Read More ...

MASTER OF MARKETING AND RECRUTIMENT - SZKOLENIE

Dlaczego warto wysyłać newsletter do kandydatów na studia? Co to jest mystery shopping i jak wypadają w tej kwestii polskie uczelnie? Jak social media wpływają na rekrutację zagraniczną?Na te i inne...

Read More ...

GWIAZDY UMIĘDZYNARODOWIENIA 2020 PRZYZNANE!

Już po raz trzeci zostały wręczone Nagrody Środowiskowe - Gwiazdy Umiędzynarodowienia. Nagrody przyznawane są osobom wybitnie zasłużonym w badaniach nad internacjonalizacją, w zarządzaniu procesem...

Read More ...

58 UCZELNI PODPISAŁO 17 WRZEŚNIA 2019 W KRAKOWIE DEKLARACJĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa - podsumował minister nauki Jarosław Gowin.Na Kongresie organizowanym...

Read More ...

KONGRES SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUKI 17 WRZEŚNIA 2019 R.

 Zapraszamy do udziału w Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie, który odbędzie się 16 i 17 września 2019 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w...

Read More ...

OBRAZ. WIZERUNEK. MARKETING

Podczas otwierającego konferencję panelu eksperckiego moderowanego przez dr hab. Agnieszkę Kampkę – sekretarz PTR – zaproszone panelistki dyskutowały o najbardziej aktualnych trendach w komunikacji...

Read More ...

16.05.2019 - UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku -...

Read More ...

HOW TO ATTRACT AMERICAN STUDENTS TO POLISH UNIVERSITIES?

Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu Direct to internationalization pt. How to attract American students to Polish universities? Konferencja jest organizowana przez NAWA oraz Polsko-Amerykańską...

Read More ...

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - AKADEMIA INNOWACJI DLA UCZELNI 2020

Już 15 lutego w Warszawie, pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich i Przewodniczącego KRASP odbędzie się druga edycja Akademii Innowacji dla Uczelni 2020.Celem Akademii Innowacji jest zebranie w...

Read More ...

OBRAZ. WIZERUNEK. MARKETING.

Konferencja naukowa Stowarzyszenia "PRom" i Polskiego Towarzystwa RetorycznegoJuż 14-15 marca 2019 r. zapraszamy na kampus SGGW w Warszawie, gdzie odbędzie się współorganizowana przez "PRom" i PTR Konferencja...

Read More ...

OLEKSANDR ZAKHARCHUK - GWIAZDĄ MARKETINGU 2019!

Z wielką radością przekazujemy informację, że tytuł Gwiazdy Marketingu / Marketing Star 2019 zdobył Członek Zarządu Stowarzyszenia PRom ds. internacjonalizacji! Oleksandr odpowiada za kwestie...

Read More ...

DZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI UMK W TORUNIU - LAUREATEM WYRÓŻNIENIA IM. RED. TOMASZA TRZCIŃSKIEGO

Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został laureatem wyróżnienia im. red. Tomasza Trzcińskiego za najlepszą politykę informacyjną. Nagrodę przyznawaną przez...

Read More ...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ "STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2019"

Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbędzie się 17-18 stycznia 2019 roku w...

Read More ...

POLSKIE UCZELNIE W ŚWIATOWEJ PERSPEKTYWIE

Możliwości stworzone przez ustawę 2.0 do zwiększenia międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni i poprawy ich pozycji to główny temat konferencji "Polskie uczelnie w światowej...

Read More ...

SPOTKANIE REKTORÓW SZKÓŁ POLSKICH W WARSZAWIE

30 września 2018 r. na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odbyło się w Warszawie Spotkanie Rektorów Szkół Polskich oraz środowiska...

Read More ...

EDU IT TRENDS - KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez...

Read More ...

„DZIEŃ INTERNACJONALIZACJI” NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

Drodzy PRomowicze,w środę 20 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach po raz kolejny odbędzie się „Dzień Internacjonalizacji” - cykliczne wydarzenie, którego głównym celem jest...

Read More ...

KSIĄŻKA DLA RZECZNIKÓW AUTORSTWA CZŁONKÓW PROM-U

  Rzecznik prasowy – oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, książka pod redakcją Beaty Czechowskiej-Derkacz i Marka Zimnaka jest adresowana do studentów, adeptów działów...

Read More ...