Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

WIĘCEJ O STOWARZYSZENIU

Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę

 

31 marca, podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” sesję Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni „PRom” poprowadzi prezeska – Anna Kiryjow-Radzka. 

Do dyskusji zostali zaproszeni eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami Konferencji wiedzą i doświadczeniem. 

Paneliści:

  • Dr hab. Marta Mendel, prorektorka ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Paulina Boroń-Kacperek, dyrektorka Biura Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu / Gwiazda Marketingu 2021
  • Maciej Krzyczkowski, kierownik Działu Współpracy i Promocji Międzynarodowej, Collegium Civitas
  • Oleksandr Zakharchuk, specjalista ds. mediów społecznościowych i kurator treści Ready Study Go! Poland, NAWA Research in Poland / Gwiazda Marketingu 2019

Dyskusja przedstawi student journey to podróż trzyetapowa. Podczas etapu „przed” uczelnie budują wizerunek marki i komunikują się z potencjalnymi odbiorcami – zwieńczeniem działań jest rekrutacja najlepszych kandydatów. Gdy stają się oni studentami, zaczyna się etap „w trakcie” – kontakt młodego człowieka z uczelnią jest wieloaspektowy, zanurza się on w doświadczenie studiowania nie tylko w sali dydaktycznej, ale też w dziekanacie, mediach społecznościowych i internecie. To kształtuje opinię o naszych uczelniach w głowach najbardziej autentycznych ambasadorów marki – studentów. Ich opinię biorą pod uwagę następni kandydaci. Finałem jest rozległe „po” – kiedy alumni odbierają dyplom... Czy z nami zostaną? Czy będziemy dla nich istotni? To zależy od naszej komunikacji – spiętej w dobie COVID-19 klamrą dialogowości, digitalu i otwartości uczelni… Będą o tym dyskutować eksperci reprezentujący kluczowe poziomy budowy marki uczelni.


Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” zawsze były miejscem debaty nad strategią internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, ale ze względu na okoliczności tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia we Wrocławiu, będzie miało wagę wyjątkową. Dlatego do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którym sprawy umiędzynarodowienia leżą szczególnie na sercu. Wydarzenie tradycyjnie skorelowanie jest z posiedzeniem Prezydium KRASP. Temat wiodący wszystkich sesji to: UMIĘDZYNARODOWIENIE W CZASACH NIEPEWNOŚCI.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

AKTUALNOŚCI

Anna Rolczak w komitecie sterującym EUPRIO

  Anna Rolczak, członkini Zarządu Stowarzyszenia „PRom”, kierująca Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego została wybrana do komitetu sterującego EUPRIO (European Association of Communication...

Read More ...

Szkolimy się!

  Za nami XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?” PRom to...

Read More ...

Wybraliśmy zarząd na kadencję 2022 - 2025

  Here we go again! w trakcie konferencji w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego przeprowadziliśmy wybory do władz Stowarzyszenia. Zarząd pełniący swoje obowiązki 2018 - 2022 otrzymał...

Read More ...

Manifest Popularyzatora Nauki - już gotowy.

  Manifest Popularyzatora Nauki określa takie kwestie, jak, m.in. to kim w Polsce jest popularyzator nauki, jakie kompetencje powinien posiadać, jakie wyzwania stoją przed popularyzatorami. Dokument wypracowali...

Read More ...

Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - zapraszany na konferencję!

  Zapraszamy na XXXIV Konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, pt.    „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?”,   która...

Read More ...

Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę

  31 marca, podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” sesję Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni „PRom” poprowadzi prezeska – Anna Kiryjow-Radzka. Do dyskusji zostali zaproszeni...

Read More ...