Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

Więcej o Stowarzyszeniu

 

Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Na zaproszenie NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - Stowarzyszenie PRom, IROs FORUM i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów wzięły udział w strategicznym spotkaniu dotyczącym umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich z udziałem wiceministra edukacji i nauki dr. Tomasza Rzymkowskiego. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” reprezentowała prezeska Anna Kiryjow-Radzka (SGGW) i wiceprezeska Anna Rolczak (UŁ), SFD – prezeska dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, IROs Forum – przewodnicząca Ewa Kiszka (GUMed), która w swoim wystąpieniu podkreślała istotę współpracy oraz rolę i znaczenie pracowników administracji w złożonym procesie umiędzynarodawiania.

Spotkanie w MEiN to początek prac i otwarcie środowiskowej dyskusji nad procesem opracowania krajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Debata została zorganizowana z inicjatywy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która od początku istnienia stymuluje międzynarodową współpracę badawczą oraz mobilność akademicką. Aktywnie promuje naukę polską i polskie szkolnictwo wyższe, krzewiąc wiedzę o polskiej kulturze, historii i języku poza granicami kraju.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz szkolnictwa wyższego, m.in. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Nauki, NCBiR i inni.

Dziękujemy Dyrektorowi NAWA – dr. Dawidowi Kosteckiemu za włączenie naszej perspektywy do tej ważnej dyskusji.

Więcej na temat spotkania na stronie NAWA.

 

 

fot. NAWA

AKTUALNOŚCI

Otwarte spotkanie dla specjalistów zajmujących się komunikacją w HE

W piątek 24 listopada, w godzinach 11.00-12.00, nasz siostrzane stowarzyszenie Euprio zaprasza wszystkie osoby odpowiedzialne za komunikację w europejskim systemie szkolnictwie wyższego do wzięcia...

Read More ...

IX Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN

Już niemal dekadę, Konferencja LUMEN stanowi centralne miejsce debaty o najlepszych praktykach w zarządzaniu polskim szkolnictwem wyższym. Po okresie pandemii i transmisji Konferencji w Internecie,...

Read More ...

PRom dla PRom

8 listopada 2023, godz. 19:00 kolejne spotkanie PRom dla PRom, serdecznie zachęcamy do udziału! Porozmawiamy m.in. o: tym kto jest nowy w naszym Stowarzyszeniu  nowych członkach wspierających wynikach...

Read More ...

Budujemy wielopoziomowe relacje, wymieniamy się wiedzą

Spotkanie on-line PRom, IROs i SFD odbyło się 8 września 2023 r. – spotkanie trójstronne naszych organizacji było okazją do tego, aby się wzajemnie poznać, przedstawić nasze cele i działania oraz...

Read More ...

Wspólnie o wyzwaniach

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line PRom, IROs i SFD – 8 września 2023 r. w godzinach 13:00-15:00 – spotkanie trójstronne naszych organizacji będzie okazją do tego, aby się wzajemnie poznać,...

Read More ...