Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

Więcej o Stowarzyszeniu

 

Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Stowarzyszenie „PRom” i NAWA – kolejny krok we współpracy na rzecz umiędzynarodowiania polskich uczelni

 

Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” rozwija się i przynosi kolejne korzyści dla edukacji wyższej w Polsce. NAWA jest instytucją rządową, która zajmuje się promocją i wsparciem międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, a także mobilnością studentów, naukowców i pracowników naukowych. Stowarzyszenie „PRom” z kolei skupia się na promocji i komunikacji uczelni polskich, w tym na promowaniu oferty edukacyjnej, wizerunku uczelni i rekrutacji studentów.

Korzyści ze współpracy

Działania na rzecz wizerunku edukacji w Polsce: razem, NAWA i Stowarzyszenie „PRom” podejmują działania na rzecz promocji wizerunku polskiego systemu edukacji wyższej, co może przyczynić się do zwiększenia liczby zagranicznych studentów i naukowców wybierających Polskę jako miejsce studiów i badań.

Wydarzenia szyte na miarę

Współpraca w organizacji wydarzeń: NAWA i Stowarzyszenie „PRom” planują organizację wspólnych webinariów i szkoleń, które będą wspierać pracowników uczelni w promocji polskich uczelni i zachęcą zagranicznych studentów do studiowania w Polsce.

Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” dąży do promocji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, zwiększenia mobilności akademickiej oraz podniesienia atrakcyjności Polski jako celu edukacji dla studentów zagranicznych.

Spotkanie

Kto?

 Kiedy i gdzie?

 20 czerwca 2023 r. w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

AKTUALNOŚCI

Wspólnie o wyzwaniach

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line PRom, IROs i SFD – 8 września 2023 r. w godzinach 13:00-15:00 – spotkanie trójstronne naszych organizacji będzie okazją do tego, aby się wzajemnie poznać,...

Read More ...

Stowarzyszenie „PRom” i NAWA – kolejny krok we współpracy na rzecz umiędzynarodowiania polskich uczelni

  Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” rozwija się i przynosi kolejne korzyści dla edukacji wyższej w Polsce. NAWA...

Read More ...

„PRom”, IROs Forum i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – oficjalny start współpracy

  Współpraca trójstronna stwarza wiele szans i możliwości. Szefowe trzech kluczowych organizacji spotkały się w SGGW, aby rozmawiać o przyszłości branży. Spotkanie Kto? Dr hab. Katarzyna...

Read More ...

Zapraszamy na EUPRIO – 27-30 sierpnia | Wiedeń

  Na konferencji EUPRIO poznasz aktualne trendy i najlepsze praktyki międzynarodowe. Eksperci z całej Europy będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed uniwersyteckimi biurami komunikacji w czasach...

Read More ...

Prezeska „PRom” w Kapitule Konkursu PR Wings

  Konkurs PR Wings wyłania i nagradza najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i public relations. Promuje profesjonalne i etyczne praktyki w tym...

Read More ...

„Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” – XXXV Konferencja „PRom”

  Fascynujące warsztaty i dyskusje na konferencji były doskonałą okazją do rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy blisko 100 osób związanych zawodowo z komunikowaniem i promowaniem polskich uczelni....

Read More ...