Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

Więcej o Stowarzyszeniu

 

Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

„PRom”, IROs Forum i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – oficjalny start współpracy

 

Współpraca trójstronna stwarza wiele szans i możliwości. Szefowe trzech kluczowych organizacji spotkały się w SGGW, aby rozmawiać o przyszłości branży.

Spotkanie

Kto?

 Kiedy i gdzie?

 19 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

O czym?

Wielostronne perspektywy

Współpraca trójstronna umożliwia wymianę bogatych doświadczeń i uwzględnienie różnych perspektyw. Każda ze stron wnosi unikalne spojrzenie i wiedzę, co jest pierwszym krokiem do zbudowania lepszych i bardziej kompleksowych rozwiązań dla wyzwań, z którymi mierzą się w swojej pracy zawodowej pracownicy polskich uczelni.

Wzajemne korzyści

Partnerstwo trójstronne to szansa na realne korzyści dla wszystkich uczestników naszych organizacji. Dostęp do zasobów, eksperckiej wiedzy i sieci kontaktów zwiększy naszą widoczność i znaczenie, a także wzmocni wiarygodność przez zaangażowanie w działania na rzecz dobra społecznego.

Zwiększona skuteczność

Współpraca trójstronna może prowadzić do większej skuteczności w rozwiązywaniu problemów, sprostaniu wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia. Dzięki różnorodności umiejętności, zasobów i perspektyw, możemy lepiej zrozumieć problemy, zidentyfikować skuteczne rozwiązania i skoordynować swoje działania, aby osiągnąć większy wpływ.

Innowacje i skalowalność

Współpraca „PRom”, IROs i Forum Dziekanatów będzie promować innowacyjne podejścia wypracowane na podstawie wymiany najlepszych praktyk, transferu wiedzy i rozwoju nowych rozwiązań, które mogą być skalowane i replikowane w różnych kontekstach.

Długoterminowe zaangażowanie

Partnerstwo trójstronne ma potencjał do długotrwałego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. Dzięki wspólnym celom i działaniom, „PRom”, IROs i Forum Dziekanatów mogą budować trwałe relacje, oparte na zaufaniu i współodpowiedzialności.

Współpraca trójstronna stowarzyszeń ma potencjał do tworzenia pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych przez synergiczne działanie. Dlatego bardzo cieszymy się, że ten ważny krok w rozwoju naszej współpracy stał się faktem. Mamy nadzieję, że będzie to skuteczne narzędzie w realizacji celów społecznych i zrównoważonego rozwoju naszych uczelni.

Najbliższe działania, jakie chcemy przeprowadzić wspólnie:

  • Spotkanie otwierające on-line dla wszystkich członków i członkiń naszych stowarzyszeń, aby się wspólnie poznać, wymienić wiedzą, doświadczeniami i zakresem tematycznym działań (8 września 2023, godz. 13:00),
  • szkolenia on-line (webinary) dla członkiń i członków naszych trzech stowarzyszeń, w oparciu o dobre praktyki działań na uczelniach polskich,
  • tematyczne warsztaty na różnych uczelniach poświęcone profesjonalizacji działań skupione na tematach takich jak m.in.: cyfryzacja procesów, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, lepsza rekrutacja, sprawna i przyjemna obsługa studentów, efektywna organizacja pracy i współpracy,
  • ustalenie wspólnego kalendarza wydarzeń, w celu umożliwienia uczestnictwa w organizowanych eventach jak największej grupie pracowników uczelni wyższych,
  • wzajemny udział w naszych corocznych konferencjach, networking,
  • dzielenie się wiedzą i doświadczaniem z naszych obszarów,
  • wypracowanie wspólnych rekomendacji w zakresie najbardziej efektywnego działania administracji dla władz uczelni i organów nadzorujących.

Spotkanie w SGGW odbyło się dzięki życzliwości i otwartości Władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Serdecznie dziękujemy JMR prof. dr. hab. Michałowi Zasadzie oraz Kanclerzowi SGGW dr. inż. Władysławowi W. Skarżyńskiemu.

 

AKTUALNOŚCI

Wspólnie o wyzwaniach

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line PRom, IROs i SFD – 8 września 2023 r. w godzinach 13:00-15:00 – spotkanie trójstronne naszych organizacji będzie okazją do tego, aby się wzajemnie poznać,...

Read More ...

Stowarzyszenie „PRom” i NAWA – kolejny krok we współpracy na rzecz umiędzynarodowiania polskich uczelni

  Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” rozwija się i przynosi kolejne korzyści dla edukacji wyższej w Polsce. NAWA...

Read More ...

„PRom”, IROs Forum i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – oficjalny start współpracy

  Współpraca trójstronna stwarza wiele szans i możliwości. Szefowe trzech kluczowych organizacji spotkały się w SGGW, aby rozmawiać o przyszłości branży. Spotkanie Kto? Dr hab. Katarzyna...

Read More ...

Zapraszamy na EUPRIO – 27-30 sierpnia | Wiedeń

  Na konferencji EUPRIO poznasz aktualne trendy i najlepsze praktyki międzynarodowe. Eksperci z całej Europy będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed uniwersyteckimi biurami komunikacji w czasach...

Read More ...

Prezeska „PRom” w Kapitule Konkursu PR Wings

  Konkurs PR Wings wyłania i nagradza najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i public relations. Promuje profesjonalne i etyczne praktyki w tym...

Read More ...

„Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” – XXXV Konferencja „PRom”

  Fascynujące warsztaty i dyskusje na konferencji były doskonałą okazją do rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy blisko 100 osób związanych zawodowo z komunikowaniem i promowaniem polskich uczelni....

Read More ...