Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

Więcej o Stowarzyszeniu

 

Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

„PRom”, IROs Forum i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – oficjalny start współpracy

 

Współpraca trójstronna stwarza wiele szans i możliwości. Szefowe trzech kluczowych organizacji spotkały się w SGGW, aby rozmawiać o przyszłości branży.

Spotkanie

Kto?

 Kiedy i gdzie?

 19 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

O czym?

Wielostronne perspektywy

Współpraca trójstronna umożliwia wymianę bogatych doświadczeń i uwzględnienie różnych perspektyw. Każda ze stron wnosi unikalne spojrzenie i wiedzę, co jest pierwszym krokiem do zbudowania lepszych i bardziej kompleksowych rozwiązań dla wyzwań, z którymi mierzą się w swojej pracy zawodowej pracownicy polskich uczelni.

Wzajemne korzyści

Partnerstwo trójstronne to szansa na realne korzyści dla wszystkich uczestników naszych organizacji. Dostęp do zasobów, eksperckiej wiedzy i sieci kontaktów zwiększy naszą widoczność i znaczenie, a także wzmocni wiarygodność przez zaangażowanie w działania na rzecz dobra społecznego.

Zwiększona skuteczność

Współpraca trójstronna może prowadzić do większej skuteczności w rozwiązywaniu problemów, sprostaniu wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia. Dzięki różnorodności umiejętności, zasobów i perspektyw, możemy lepiej zrozumieć problemy, zidentyfikować skuteczne rozwiązania i skoordynować swoje działania, aby osiągnąć większy wpływ.

Innowacje i skalowalność

Współpraca „PRom”, IROs i Forum Dziekanatów będzie promować innowacyjne podejścia wypracowane na podstawie wymiany najlepszych praktyk, transferu wiedzy i rozwoju nowych rozwiązań, które mogą być skalowane i replikowane w różnych kontekstach.

Długoterminowe zaangażowanie

Partnerstwo trójstronne ma potencjał do długotrwałego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. Dzięki wspólnym celom i działaniom, „PRom”, IROs i Forum Dziekanatów mogą budować trwałe relacje, oparte na zaufaniu i współodpowiedzialności.

Współpraca trójstronna stowarzyszeń ma potencjał do tworzenia pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych przez synergiczne działanie. Dlatego bardzo cieszymy się, że ten ważny krok w rozwoju naszej współpracy stał się faktem. Mamy nadzieję, że będzie to skuteczne narzędzie w realizacji celów społecznych i zrównoważonego rozwoju naszych uczelni.

Najbliższe działania, jakie chcemy przeprowadzić wspólnie:

  • Spotkanie otwierające on-line dla wszystkich członków i członkiń naszych stowarzyszeń, aby się wspólnie poznać, wymienić wiedzą, doświadczeniami i zakresem tematycznym działań (8 września 2023, godz. 13:00),
  • szkolenia on-line (webinary) dla członkiń i członków naszych trzech stowarzyszeń, w oparciu o dobre praktyki działań na uczelniach polskich,
  • tematyczne warsztaty na różnych uczelniach poświęcone profesjonalizacji działań skupione na tematach takich jak m.in.: cyfryzacja procesów, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, lepsza rekrutacja, sprawna i przyjemna obsługa studentów, efektywna organizacja pracy i współpracy,
  • ustalenie wspólnego kalendarza wydarzeń, w celu umożliwienia uczestnictwa w organizowanych eventach jak największej grupie pracowników uczelni wyższych,
  • wzajemny udział w naszych corocznych konferencjach, networking,
  • dzielenie się wiedzą i doświadczaniem z naszych obszarów,
  • wypracowanie wspólnych rekomendacji w zakresie najbardziej efektywnego działania administracji dla władz uczelni i organów nadzorujących.

Spotkanie w SGGW odbyło się dzięki życzliwości i otwartości Władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Serdecznie dziękujemy JMR prof. dr. hab. Michałowi Zasadzie oraz Kanclerzowi SGGW dr. inż. Władysławowi W. Skarżyńskiemu.

 

AKTUALNOŚCI

Panel ekspercki Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” na Konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”

  Przekonaj mnie – dlaczego Polska? Jak prowadzić komunikację, aby kandydaci z całego świata zwrócili uwagę na ofertę uczelni naszego kraju?   Zrozumienie indywidualnych potrzeb i sytuacji cudzoziemców oraz...

Read More ...

Wspomnienie o Wojtku Sokolnickim

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Sokolnickiego, wieloletniego kierownika Biura Promocji oraz rzecznika prasowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wojtek zmarł...

Read More ...

Otwarte spotkanie dla specjalistów zajmujących się komunikacją w HE

W piątek 24 listopada, w godzinach 11.00-12.00, nasz siostrzane stowarzyszenie Euprio zaprasza wszystkie osoby odpowiedzialne za komunikację w europejskim systemie szkolnictwie wyższego do wzięcia...

Read More ...

IX Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN

Już niemal dekadę, Konferencja LUMEN stanowi centralne miejsce debaty o najlepszych praktykach w zarządzaniu polskim szkolnictwem wyższym. Po okresie pandemii i transmisji Konferencji w Internecie,...

Read More ...

PRom dla PRom

8 listopada 2023, godz. 19:00 kolejne spotkanie PRom dla PRom, serdecznie zachęcamy do udziału! Porozmawiamy m.in. o: tym kto jest nowy w naszym Stowarzyszeniu  nowych członkach wspierających wynikach...

Read More ...