Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

WIĘCEJ O STOWARZYSZENIU

 

Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej.

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” patronowało wydarzeniu, którego oś koncentrowała się wokół wątku etycznego public relations.

Era platform i danych to w obszarze PR nowa, zapośredniczona komunikacja i jej uczestnicy. Nastąpiły zmiany na wielu poziomach: tworzenia i przekazywania komunikatów, budowania i realizowania strategii PR oraz prowadzenia polityki informacyjnej we wszystkich sektorach. Dodatkowo w czasie kryzysu pandemii COVID-19 komunikacja bezpośrednia została zastąpiona komunikacją sieciową, co stało się wyzwaniem dla zawodowych komunikatorów. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji okazało się kluczem do utrzymywania relacji z otoczeniem.

W panelu eksperckim „Odpowiedzialna i etyczna komunikacja w erze rewolucji cyfrowej - mission impossible?” prowadzonej przez  dr. hab. Dariusza Tworzydło, prof. UW; uczestniczyła Anna Kiryjow-Radzka, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom oraz Emilia Hahn, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations; Przemysław Mitraszewski, Prezes Zarządu Związku Firm Public Relations; Cyprian Maciejewski, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; Małgorzata Gradkowska, publicystka Regionalnego Portalu „Zawsze Pomorze”.

Więcej o Konferencji Etyka PR.

 

AKTUALNOŚCI

Już dziś zapraszamy na naszą czerwcową konferencję!

  „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” - zapraszamy na współorganizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski i Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” konferencję, która odbędzie się w dniach...

Read More ...

Kongres Nauka i Media 2022

    Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” wspiera budowanie mostów między nauką a mediami. Stowarzyszenie „PRom” patronowało projektom Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki - „Szkolenia...

Read More ...

III edycja Konferencji Etyka PR

  Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” patronowało...

Read More ...

Polskie szkolnictwo wyższe – uczelnie otwarte na świat

  15 lat IROs Forum to ważne wydarzenie, które pokazało, jak istotne w dzisiejszym świecie jest globalne podejście do komunikowania uczelni – uczelni otwartych na świat. W panelu dyskusyjnym „Trendy i...

Read More ...

15-lecie IROs FORUM

  Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum w dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica...

Read More ...

Projekt Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki - Skills Above Borders

  Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki zapewnia ukraińskim studentom i młodym naukowcom integrację z polskim środowiskiem akademickim oraz dostarcza kompetencje z zakresu „Zawodów Przyszłości” - zarówno kompetencji...

Read More ...