Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

Więcej o Stowarzyszeniu

 

Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

 

Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej.

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” patronowało wydarzeniu, którego oś koncentrowała się wokół wątku etycznego public relations.

Era platform i danych to w obszarze PR nowa, zapośredniczona komunikacja i jej uczestnicy. Nastąpiły zmiany na wielu poziomach: tworzenia i przekazywania komunikatów, budowania i realizowania strategii PR oraz prowadzenia polityki informacyjnej we wszystkich sektorach. Dodatkowo w czasie kryzysu pandemii COVID-19 komunikacja bezpośrednia została zastąpiona komunikacją sieciową, co stało się wyzwaniem dla zawodowych komunikatorów. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji okazało się kluczem do utrzymywania relacji z otoczeniem.

W panelu eksperckim „Odpowiedzialna i etyczna komunikacja w erze rewolucji cyfrowej - mission impossible?” prowadzonej przez  dr. hab. Dariusza Tworzydło, prof. UW; uczestniczyła Anna Kiryjow-Radzka, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom oraz Emilia Hahn, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations; Przemysław Mitraszewski, Prezes Zarządu Związku Firm Public Relations; Cyprian Maciejewski, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; Małgorzata Gradkowska, publicystka Regionalnego Portalu „Zawsze Pomorze”.

Więcej o Konferencji Etyka PR.

 

AKTUALNOŚCI

Wspólnie o wyzwaniach

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line PRom, IROs i SFD – 8 września 2023 r. w godzinach 13:00-15:00 – spotkanie trójstronne naszych organizacji będzie okazją do tego, aby się wzajemnie poznać,...

Read More ...

Stowarzyszenie „PRom” i NAWA – kolejny krok we współpracy na rzecz umiędzynarodowiania polskich uczelni

  Współpraca między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) a Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” rozwija się i przynosi kolejne korzyści dla edukacji wyższej w Polsce. NAWA...

Read More ...

„PRom”, IROs Forum i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów – oficjalny start współpracy

  Współpraca trójstronna stwarza wiele szans i możliwości. Szefowe trzech kluczowych organizacji spotkały się w SGGW, aby rozmawiać o przyszłości branży. Spotkanie Kto? Dr hab. Katarzyna...

Read More ...

Zapraszamy na EUPRIO – 27-30 sierpnia | Wiedeń

  Na konferencji EUPRIO poznasz aktualne trendy i najlepsze praktyki międzynarodowe. Eksperci z całej Europy będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed uniwersyteckimi biurami komunikacji w czasach...

Read More ...

Prezeska „PRom” w Kapitule Konkursu PR Wings

  Konkurs PR Wings wyłania i nagradza najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i public relations. Promuje profesjonalne i etyczne praktyki w tym...

Read More ...

„Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” – XXXV Konferencja „PRom”

  Fascynujące warsztaty i dyskusje na konferencji były doskonałą okazją do rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy blisko 100 osób związanych zawodowo z komunikowaniem i promowaniem polskich uczelni....

Read More ...