Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

WIĘCEJ O STOWARZYSZENIU

15-lecie IROs FORUM

 

Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum w dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W wydarzeniu uczestniczą rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, przedstawiciele instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele NAWA, i oczywiście – Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. 

Uwadze polecamy panel dyskusyjny Trendy i wyzwania w umiędzynarodowieniu moderowany przez Dyrektora NAWA, dr. Dawida Kosteckiego, z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych  w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. 

Paneliści: Rektor AGH – prof. Jerzy Lis, Dyrektor Generalny FRSE – dr hab. Paweł Poszytek, Prezes Stowarzyszenia Prom – Anna Kiryjow-Radzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN – Przemysław Skrodzki, Przewodniczący RMN – dr Igor Kilanowski.

http://www.irosforum.pl/15lat/ 

 

Stowarzyszenie „PRom” składa IROs FORUM najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów! [kliknij] 

 

AKTUALNOŚCI

Kongres Nauka i Media 2022

    Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” wspiera budowanie mostów między nauką a mediami. Stowarzyszenie „PRom” patronowało projektom Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki - „Szkolenia...

Read More ...

III edycja Konferencji Etyka PR

  Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” patronowało...

Read More ...

Polskie szkolnictwo wyższe – uczelnie otwarte na świat

  15 lat IROs Forum to ważne wydarzenie, które pokazało, jak istotne w dzisiejszym świecie jest globalne podejście do komunikowania uczelni – uczelni otwartych na świat. W panelu dyskusyjnym „Trendy i...

Read More ...

15-lecie IROs FORUM

  Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum w dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica...

Read More ...

Projekt Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki - Skills Above Borders

  Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki zapewnia ukraińskim studentom i młodym naukowcom integrację z polskim środowiskiem akademickim oraz dostarcza kompetencje z zakresu „Zawodów Przyszłości” - zarówno kompetencji...

Read More ...

NAWA zaprasza na konferencję - 20.10. 2022, Kraków

20 października 2022, w Krakowie (Aula Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH) odbędzie się organizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej konferencja: „Welcome to Poland –...

Read More ...