Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

Więcej o Stowarzyszeniu

 

Nagrody Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

15-lecie IROs FORUM

 

Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum w dniach 18-19 października 2022 r. w Krakowie. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W wydarzeniu uczestniczą rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, przedstawiciele instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele NAWA, i oczywiście – Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. 

Uwadze polecamy panel dyskusyjny Trendy i wyzwania w umiędzynarodowieniu moderowany przez Dyrektora NAWA, dr. Dawida Kosteckiego, z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych  w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. 

Paneliści: Rektor AGH – prof. Jerzy Lis, Dyrektor Generalny FRSE – dr hab. Paweł Poszytek, Prezes Stowarzyszenia Prom – Anna Kiryjow-Radzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN – Przemysław Skrodzki, Przewodniczący RMN – dr Igor Kilanowski.

http://www.irosforum.pl/15lat/ 

 

Stowarzyszenie „PRom” składa IROs FORUM najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów! [kliknij] 

 

AKTUALNOŚCI

Otwarte spotkanie dla specjalistów zajmujących się komunikacją w HE

W piątek 24 listopada, w godzinach 11.00-12.00, nasz siostrzane stowarzyszenie Euprio zaprasza wszystkie osoby odpowiedzialne za komunikację w europejskim systemie szkolnictwie wyższego do wzięcia...

Read More ...

IX Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN

Już niemal dekadę, Konferencja LUMEN stanowi centralne miejsce debaty o najlepszych praktykach w zarządzaniu polskim szkolnictwem wyższym. Po okresie pandemii i transmisji Konferencji w Internecie,...

Read More ...

PRom dla PRom

8 listopada 2023, godz. 19:00 kolejne spotkanie PRom dla PRom, serdecznie zachęcamy do udziału! Porozmawiamy m.in. o: tym kto jest nowy w naszym Stowarzyszeniu  nowych członkach wspierających wynikach...

Read More ...

Budujemy wielopoziomowe relacje, wymieniamy się wiedzą

Spotkanie on-line PRom, IROs i SFD odbyło się 8 września 2023 r. – spotkanie trójstronne naszych organizacji było okazją do tego, aby się wzajemnie poznać, przedstawić nasze cele i działania oraz...

Read More ...

Wspólnie o wyzwaniach

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie on-line PRom, IROs i SFD – 8 września 2023 r. w godzinach 13:00-15:00 – spotkanie trójstronne naszych organizacji będzie okazją do tego, aby się wzajemnie poznać,...

Read More ...