Nasze Stowarzyszenie to sieć ekspertów, którzy na co dzień zawodowo zaangażowani są w tworzenie dobrego wizerunku Uczelni.

 

WIĘCEJ O STOWARZYSZENIU

 

Here we go again! w trakcie konferencji w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego przeprowadziliśmy wybory do władz Stowarzyszenia. Zarząd pełniący swoje obowiązki 2018 - 2022 otrzymał absolutorium, na funkcję prezesa Stowarzyszenia wybrana została ponownie Anna Kiryjow - Radzka. Zgodnie z zapisami statutu aktualnie zaczynająca się kadencja potrwa do 2025 roku. 

ZARZĄD VI KADENCJI (2022 – 2025)  

 

 

Anna Kiryjow-Radzka - prezeska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

 

Paweł Pasławski - wiceprezes
Akademia WSB we Wrocławiu

 

 

Ewelina Winiewicz - skarbniczka
Akademia Pomorska w Słupsku

 

 

Anna Rolczak
Uniwersytet Łódzki

 

 

Anna Worosz 
Politechnika Rzeszowska 

 

 

Paulina Boroń-Kacperek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Beata Derkacz - Uniwersytet Gdański,
Ewa Kiszka - Gdański Uniwersytet Medyczny,
Marcin Witkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Piotr Szczepański - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki,
Kamil Dziewit - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

 

 

AKTUALNOŚCI

Szkolimy się!

  Za nami XXXIV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt. „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?” PRom to...

Read More ...

Wybraliśmy zarząd na kadencję 2022 - 2025

  Here we go again! w trakcie konferencji w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego przeprowadziliśmy wybory do władz Stowarzyszenia. Zarząd pełniący swoje obowiązki 2018 - 2022 otrzymał...

Read More ...

Manifest Popularyzatora Nauki - już gotowy.

  Manifest Popularyzatora Nauki określa takie kwestie, jak, m.in. to kim w Polsce jest popularyzator nauki, jakie kompetencje powinien posiadać, jakie wyzwania stoją przed popularyzatorami. Dokument wypracowali...

Read More ...

Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - zapraszany na konferencję!

  Zapraszamy na XXXIV Konferencję Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, pt.    „Jedyna stała to zmiana. Jak realizować długofalowe cele w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?”,   która...

Read More ...

Digital PR robi efekt WOW, czyli jak social media uczelni tworzą jej markę

  31 marca, podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” sesję Stowarzyszenia PR i Promocji Polskich Uczelni „PRom” poprowadzi prezeska – Anna Kiryjow-Radzka. Do dyskusji zostali zaproszeni...

Read More ...

Uczelnie solidarne z Narodem Ukrainy

  W obliczu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polskie uczelnie solidaryzują się z Ukrainą i reagują nie tylko na poziomie słów wsparcia dla naszych Przyjaciół wyrażonych w apelach i...

Read More ...