PRom

16 lat środowiska              30 konferencji

Article

Z wielką radością przekazujemy informację, że tytuł Gwiazdy Marketingu / Marketing Star 2019 zdobył Członek Zarządu Stowarzyszenia PRom ds. internacjonalizacji! Oleksandr odpowiada za kwestie związane z umiędzynardowieniem od 11 czerwca 2018.

Gala rozdania nagród odbędzie podczas Konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2019, która odbędzie się w SGGW / Warsaw University of Life Sciences w dniach 17-18 stycznia 2019 r.

Oleksandr pracuje w Uniwersytecie SWPS, jest absolwentem PJATK (Informatyka, zarządzanie projektami). Wykorzystuje wiedzę techniczną do marketingu zagranicznego. W codziennej pracy posługuje się biegle trzema językami obcymi (angielski, polski i rosyjski) oraz swoim ojczystym – ukraińskim.

Po raz pierwszy w blisko 20-letniej historii Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, Oleksandr został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków jako członek zarządu z zagranicy.

Od 2014 do 2018 zajmował się budowaniem wizerunku marki PJATK na rynkach zagranicznych, dbał o dobre relacje z kandydatami i studentami oraz zapewniał im wsparcie w kwestiach związanych ze studiami. Pomagał też zagranicznym kandydatom w kwestiach związanych z aplikowaniem na studia, m. in prowadził charytatywnie doradztwo personalne przy wyborze kierunku i uczelni. Brał także udział w tworzeniu projektu dla obcokrajowców przyjeżdżających na studia do Polski –Poland Now.

W 2018 zaczął pracować w SWPS – pierwszym prywatnym uniwersytecie w kraju, który słynie z marketingu i realizacji niestandardowych projektów. Do zadań Oleksandra Zakharchuka należy budowanie dobrych relacji z zagranicznymi agentami rekrutującymi na studia.

W 2018 roku tytuł Gwiazdy Marketingu zdobyła wieloletnia Członkini Stowarzyszenia PRom - Ewa Kiszka!

info.studyinpoland.pl


Dział Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został laureatem wyróżnienia im. red. Tomasza Trzcińskiego za najlepszą politykę informacyjną. Nagrodę przyznawaną przez redakcję serwisu PAP Nauka w Polsce wręczono podczas gali konkursu Popularyzator Nauki.

Kierownikiem Działu Promocji i Informacji UMK jest wieloletni Członek Stowarzyszenia "PRom" Aleksander Anikowski.

W tym roku kapituła konkursu przyznała nagrody w sześciu kategoriach: naukowiec, animator, instytucja, zespół, media oraz nagroda główna. Tę ostatnią i tytuł Popularyzatora Nauki 2018 otrzymał prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród laureatów, których wyłoniono spośród rekordowej liczby 140 zgłoszeń, znaleźli się również: dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Dariusz Aksamit, Koło Miłośników Języka Papillon, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Paulina Łopatniuk.

Wyróżnienie dla UMK ma charakter pozaregulaminowy, a o jego przyznaniu zdecydowali przedstawiciele redakcji serwisu PAP Nauka w Polsce.

Wyniki 14. edycji konkursu Popularyzator Nauki ogłoszono 7 stycznia w Warszawie podczas gali, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej Łukasz Świerżewski. UMK podczas gali reprezentowali prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym oraz Aleksander Anikowski, kierownik Działu Promocji i Informacji UMK.


SZ2019


Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbędzie się 17-18 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".
Na konferencję zostali zaproszeni wysokiej rangi przedstawiciele MNiSW, dyrektorzy centralnych instytucji wspierających szkolnictwo wyższe i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni.

Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Warto już teraz wpisać tę datę do swoich kalendarzy!"
 
Szczegóły: https://goo.gl/MGrkRF
unnamed
Możliwości stworzone przez ustawę 2.0 do zwiększenia międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni i poprawy ich pozycji
 to główny temat konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", która odbędzie się 3-4 grudnia w Warszawie. Konferencję, organizowaną tradycyjnie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" w ścisłej współpracy z KRASP i PKA, otworzy wystąpienie wicepremiera, ministra JAROSŁAWA GOWINA.

Tematyka konferencji dotyczy uruchamianych przez Ministerstwo inicjatyw mających na celu podniesienie jakości badań w Polsce: "Inicjatywy doskonałości - uczelnia badawcza" oraz "Regionalnej inicjatywy doskonałości". Dla władz uczelni zainteresowanych uczestnictwem i sukcesem w tych strategicznych programach jest to konferencja "must-attend", czyli prawie obowiązkowa!

Wśród 33 mówców aż 11 to goście zza granicy, w tym autorzy prestiżowych rankingów (m.in. US News, QS i Webometrics) oraz analitycy i rektorzy uczelni zagranicznych uczestniczących w "Excellence Initiatives". Towarzyszyć im będą znakomitości polskiego życia akademickiego.

Wśród mówców konferencyjnych są między innymi: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący RGNiSW, prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚl., prof. Maciej Duszczyk, prorektor UW prof. Ryszard Naskręcki, prorektor UAM, prof. Jarosław Bosy, prorektor UP we Wrocławiu, prof. Marcin Moniuszko, prorektor UMed. w Białymstoku, prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Emanuel Kulczycki, przewodniczący Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych w MNiSW, dr Olaf Gajl, dyrektor OPI, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK "Horyzont 2020"...

Główne sesje konferencyjne poprowadzą: prof. Michał Kleiber ("inicjatywy doskonałości" na świecie) prof. Wiesław Banyś (sieci "uniwersytetów europejskich:), prof. Stanisław Kistryn (wyłanianie uczelni badawczych), prof. Tomasz Szapiro (ewaluacja wg ustawy 2.0), prof. Dominik Antonowicz (metodologie rankingów), prof. Grzegorz Mazurek(budowa "visibility" uczelni), Waldemar Siwiński (rankingi "by subject").

Będzie znakomita reprezentacja MNiSW oraz instytucji wspierających naukę i edukację... Będą partnerzy z Elsevier, Asseco i IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Będzie Gala Nagród Elsevier za najlepsze osiągnięcia badawcze 2015-17. Tu trzeba być!

Zarejestruj się

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

Zapraszamy do rejestracji!

 

logotyp 1

 

28 LISTOPADA 2018 roku w Warszawie

W programie wydarzenia m.in.:.

 • RODO – CZYLI JAK PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE NA UCZELNI ZGODNIE Z PRAWEM
  Wioletta Jaroń  
 • BEZPIECZEŃSTO IT W ŚRODOWISKU UCZELNI WYŻSZYCH
  Krzysztof Młynarski, Teleinformatica
 • NOWE ZASADY W WALCE Z PLAGIATEM
  Anna Jędrzejczyk, Plagiat.pl
 • WYZWANIA ZWIĄZANE Z DECYZJĄ ZMIANY ORAZ WYBOREM ZINTEGROWANEGO KLASY ERP W PAŃSTWOWYCH UCZELNIACH WYŻSZYCH
  Tomasz Piontek, UMK
 • EFEKTYWNOŚĆ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE – TRENDY METODYCZNE, TECHNOLOGIA, A OCZEKIWANIA ODBIORCY
  Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski
 • TRENDY EDTECH W 2018 ROKU
  Krzysztof Wojewodzic, Vistula University


Strona internetowa wydarzenia:
http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109

kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl


30 września 2018 r. na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odbyło się w Warszawie Spotkanie Rektorów Szkół Polskich oraz środowiska akademickiego w ramach Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Akademickiego, w którym uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Gowin, minister finansów Teresa Czerwińska, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uroczystość uświetniło także okolicznościowe orędzie, które przekazał Prezydent RP Andrzej Duda. Ponad 500 przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego wzięło udział w uroczystym przemarszu Krakowskim Przedmieściem pod pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie reprezentacje środowisk akademickich i władz państwowych złożyły kwiaty.

Główna część uroczystości odbyła się w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana.  

Relacja z wydarzenia: konstytucjadlanauki.gov.pl
Drodzy PRomowicze,

w środę 20 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach po raz kolejny odbędzie się „Dzień Internacjonalizacji” - cykliczne wydarzenie, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości społeczności akademickiej, w szczególności młodych pracowników nauki, na temat najnowszych ofert stypendialnych i grantów oraz możliwości finansowania badań naukowych i innych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

Wydarzenie ma charakter otwarty, więc przekażcie, proszę, na Waszych uczelniach.

W trakcie „Dnia Internacjonalizacji” odbędą się prezentacje przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, ekspertów z instytucji zewnętrznych oraz naukowców naszej Uczelni realizujących projekty międzynarodowe.

W tym roku swój udział w wydarzeniu potwierdzili eksperci z takich instytucji zewnętrznych jak: NAWA, FRSE, DAAD, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz RPK.

Szczegółowy program „Dnia Internacjonalizacji” oraz formularz rejestracji dostępny na stronie internatowej Biura Współpracy Międzynarodowej UE Katowice:

https://www.ue.katowice.pl/eventy/dzien-internacjonalizacji.html

Zgłoszenia do 14 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!
20.04.2018 ruszył program Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI – upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ławka Niepodległości będzie pomnikiem, którego projekt zostanie wyłoniony w ramach organizowanego przez MON konkursu artystyczno-architektonicznego. Konkurs trwa od 20 kwietnia do 22 maja 2018 r. 
Liczymy na udział młodych twórców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nagroda główna wynosi 30 000 zł, a projektanci dwóch wyróżnionych prac otrzymają po 8 500 zł.

Ławka Niepodległości będzie nowoczesnym pomnikiem multimedialnym. Będzie odtwarzać nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, a także dziejów „małych ojczyzn”. W ten sposób każda z Ławek Niepodległości będzie związana z lokalną społecznością.

Szczegółowe informacje są dostępne na www.mon.gov.pl

Uprzejmie prosimy o przekazanie poniższej informacji studentom wraz z załączonym plakatem i Regulaminem Konkursu.

Informacja dla Studentów:

Jesteś kreatywnym artystą lub projektantem? Włącz się aktywnie do akcji świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Stwórz projekt nowoczesnego, multimedialnego pomnika, który stanie w wielu polskich miejscowościach. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza konkurs artystyczno-architektoniczny na projekt Ławki Niepodległości. Konkurs trwa od 20 kwietnia do 22 maja 2018 r. Główna nagroda to 30 tys. zł oraz po 8,5 tys. zł dla twórców dwóch wyróżnionych prac.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu.
Kontakt: Michał Wiater – tel. 261 840 151 lub 261 840 137, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spot można obejrzeć tutaj.
 
 
druk plakat program lawka niepodleglosci konkurs 205x285mm wybrany do druku 02 compressor

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
zdrowia, pogody ducha, rodzinnej atmosfery
oraz prawdziwie wiosennego nastroju
życzy
Zarząd Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

 

flowers compressor

Z okazji Dnia Kobiet
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
słowa wielkiego uznania za wkładany trud w pracy i jednocześnie w życiu rodzinnym
oraz spełnienia wszelkich marzeń,

życzy

Zarząd Stowarzyszenia
PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”
2016 prom zyczenia

2017 standup walbrzychWydaje Ci się, że jesteś dowcipny? Na imprezach rodzinnych sypiesz kawałami jak z rękawa, a towarzystwo turla się ze śmiechu? Ta impreza jest dla Ciebie!

Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza na „Juwenaliowy Konkurs STANDUP”. Nagraj swój 5 minutowy występ, wrzuć go na YT lub FB, a link do filmu wyślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jury wybierze 12 śmiałków, którzy 1 czerwca 2017 r. zmierzą się o główną nagrodę w wysokości 1000 zł!!! Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2017 r.

Gwiazda wieczoru: Rafał Rutkowski - współtwórca, aktor i dyrektor artystyczny Teatru Montownia. Wraz z dramatopisarzem Michałem Walczakiem stworzył niepowtarzalny, własny gatunek one-man show. Od lat jego talent komediowy można podziwiać w kolejnych solowych występach: To nie jest kraj dla wielkich ludzi, Ojciec polski i Seks polski, Żołnierz polski. Od kilku lat Rutkowski tworzy również scenę stand-upu w Polsce. Występował m.in. w programie „Tylko dla dorosłych” w TVP 2 oraz na wielu galach stand-upu w całym kraju.

REGULAMIN NA: http://www.pwsz.com.pl/juwenaliowy-konkurs-standup/
ZapiszZapisz

Rozstrzygnięto trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery. Pierwszą nagrodę zdobyła Anna Gronau (Uniwersytet Gdański), drugie miejsce zajęła Svitlana Ovcharova (Uniwersytet Warszawski), a trzecie – Marta Demartin (Uniwersytet Gdański). Prace studentów są oceniane przez Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzą zewnętrzni eksperci, wybitni medioznawcy z uczelni wyższych całej Polski. Przewodniczącą Kapituły w tym roku została prof. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

2017 komunikowanie w nauceUkazała się nowa publikacja o komunikowaniu w o nauce. Książka,  pod takim właśnie tytułem – „Komunikowanie o nauce” – pod redakcją Edyty Żyrek-Horodyskiej i Magdaleny Hodalskiej została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są w niej artykuły członków Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom: Dominiki Narożnej – „Naukowiec-ekspert jako element kształtowania wizerunku uczelni w mediach” oraz Beaty Czechowskiej-Derkacz i Małgorzaty Łosiewicz „ Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych”. 

Czwarta edycja Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start”
Zapisz
2016 prom zyczenia
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

nkn logo
„Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” to tytuł kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja odbędzie się w Katowicach 26-27 stycznia.
Organizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Rozpoczęcie rejestracji uczestników planowane jest na początek stycznia.

2016 tlumacze na start
Czwarta edycja konkursu dla młodych tłumaczy dobiegła końca.
Zmagania zorganizowane przez Agencję Tłumaczeń i Szkołę Języków Obcych Skrivanek zakończyły się wielkim finałem, który odbył się 2. grudnia br. na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Organizatorzy programu współpracy szkół wyższych i sektora finansowego – Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz Warszawski Instytut Bankowości i Wydział Nauk Społecznych UG zapraszają na II Krajową Konferencję Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, podczas której spotkają się przedstawiciele mediów akademickich z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się na Politechnice Gdańskiej (28 listopada) i Uniwersytecie Gdańskim (29 listopada).

2016 gigacon
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji "IT w Uczelniach GigaCon".

Nasze Stowarzyszenie jest patronem konferencji. Wydarzenie, poświęcone rozwiązaniom wspomagającym zarządzanie uczelnią wyższą, odbędzie się 27 października 2016 r. w Hotelu Orbis Wrocław. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Niniejszym w imieniu Organizatorów tj. Stowarzyszenia PRom oraz Jury ogłaszamy piątą edycję naszego branżowego Konkursu.

 

PROMYKI 2016

 

W składzie Zespół Jurorów stanowią przedstawiciele uczelni, które w ubiegłym roku pokazały najlepsze projekty, a więc Uniwersytetu Łódzkiego - rzecznik Tomasz Boruszczak i Politechniki Warszawskiej - szefowa promocji Urszula Deblessem, oraz - tradycyjnie - Piotr Czarnowski (Agencja First PR) i Kinga Kubiak (portal Proto.pl), jak również troje członków Zarządu PRomu.

Informacja o międzynarodowym programie badawczym:
Internet w działaniach marketingowych uczelni wyższych

Salon - Tunis

Uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Tunisie planuje wziąć udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy”, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. w Hotelu Africa w Tunisie.

2015 tlumacze na start
Trzecia edycja konkursu „Tłumacze na start” za nami

Wiemy już, kto został najlepszym, młodym tłumaczem w tym roku. 20. listopada 2015 roku odbył się wielki finał III edycji ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego „Tłumacze na start”, organizowanego przez agencję tłumaczeń i szkołę językową Skrivanek we współpracy z partnerem strategicznym – Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tegorocznym zmaganiom studentów patronowali także Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.

logotyp edu
Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich Prom jest patronem medialnym Konferencji EDU TRENDS. Nowoczesne technologie dla uczelni polskich, która odbędzie się 22 października 2015 roku w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwić władzom uczelni, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie.

HEMC plakat
Konferencja Social Media Recruitment for Higher Education
piątek, 20 listopada 2015, Poznań

Informacje dla PRom Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich

2015 ksiazka rzecznik
Rzecznik prasowy – oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, Beata Czechowska-Derkacz, Marek Zimnak (red), Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.


Niniejszym w imieniu Organizatorów tj. Stowarzyszenia PRom oraz Jury ogłaszamy piątą edycję naszego branżowego Konkursu.
3 edycja 1
W składzie Zespół Jurorów stanowią przedstawiciele uczelni, które w ubiegłym roku pokazały najlepsze projekty, a więc Uniwersytetu Łódzkiego - rzecznik Tomasz Boruszczak i Politechniki Warszawskiej - szefowa promocji Urszula Deblessem, oraz - tradycyjnie - Piotr Czarnowski (Agencja First PR) i Kinga Kubiak (portal Proto.pl), jak również troje członków Zarządu PRomu.

Zmarł nasz wieloletni kolega, jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, Andrzej Sołtysiak.  Przez wiele lat swojej pracy w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku był rzecznikiem prasowym i asystentem rektora. Z nami -  ogólnopolską siecią „PRom” - pracował na rzecz środowiska polskich marketingowców, pracowników PR i rzeczników prasowych na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.  Przez wiele lat pomagał budować i administrował pierwszą stroną internetową Stowarzyszenia.

Beata DerkaczPróba dochodzenia prawdy w mediach, czyli o sprostowaniu jako narzędziu komunikacji z punktu widzenia zawodowych komunikatorów – rzeczników prasowych cz.2

Autor: Beata Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Beata DerkaczPróba dochodzenia prawdy w mediach, czyli o sprostowaniu jako narzędziu komunikacji z punktu widzenia zawodowych komunikatorów – rzeczników prasowych cz.1

Autor: Beata Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”